Västra Hargs kyrka

i Linköpings stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Västra Hargs nuvarande kyrka ar uppford 1815 pa samma plats som en tidigare kyrka av medeltida ursprung varit belagen pa. Altartavlan, som forestaller Kristi himmelsfard, ar malad 1921 av den osterrikiske konstnaren R Jackel. Predikstolen fran 1924 ar enkelt utformad. Dopfunten fran 1200-talet har huggits i kalksten. Kororgeln ar byggd 1968 av Reinhard Kohlus. Laktarorgeln fran 1839 av N. Ahlstrand. Foto: Rolf Andersson VAGBESKRIVNING: Mjolby 11 km, Mantorp 13 km. I den norra halvan av västra muren, vid huvudingången, finns resterna kvar från den ursprungliga kyrkan som byggdes på 1100-talet, liksom i västra halvan av norra muren. Under 1300-talet byggdes kyrkan ut till sin nuvarande längd då norra skeppet byggdes. Det gamla taket bestod av tunnvalv och byttes ut mot fem tegelvalv i slutet av 1400-talet. 1656 tillbyggdes kyrkan med ett skepp i söder och det Halbonaska gravkoret.

Altarskåpet, med sina flyglar, är ett svenskt arbete från omkring år 1500. Triumfkrucifixet i korets valvbåge är något äldre. En medeltida madonna i trä finns vid dopfunten. Till höger om altaret står en skulptur av Jesu mormor Anna med jungfru Maria i knät, gjord omkring år 1500. Dopfunten ar gjord i sandsten på 1100-talet. Predikstolen kom till vid kyrkans ombyggnad 1656.

Sakristian byggdes 1672. Här finns bl a en s k primklocka som klämtade vid nattvardsmässan. Idag används den för att markera avslutningen av gudstjänsten.

VÄGBESKRIVNING:
Sköldinge ligger c:a en och en halv mil öster om Katrineholm vid väg 55/57.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-17