Visnums-Kils kyrka

i Karlstads stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Paul Lorin


Kyrkan i Visnums-Kil uppfördes i sten 1754, med torn och långskepp.

Bland inventarierna finns flera medeltida föremål bevarade. Altarskåpet är ett svenskt arbete från slutet av 1400-talet. En St Göransgrupp finns från samma tid. En Madonna dateras till 1200-talet och ett krucifix härrör från 1300-talet. I Statens Historiska museum finns en berömd biskopsbild, utförd på 1200-talet, härifrån. Predikstolen tillkom 1693.

VÄGBESKRIVNING:
Visnums-Kil ligger på en udde i Vänern, ett par mil söder om Kristinehamn. Ta av västerut från väg 64 vid Nybble.

Anfädernas gravstenar vid Visnums-Kils kyrka.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03