Matteus kyrka

i Stockholm, Stockholms stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Sven Åsberg


Matteus kyrka uppfördes 1902-1903 efter ritningar av Erik Lallerstedt. 1907-1908 tillkom ett begravningskapell i anslutning till kyrkan. Under åren 1923-1925 ombyggdes och utvidgades kyrkan. I samband härmed tillkom ny inre utsmyckning: al seecomålningar i koret av Olle Hjortzberg och en glasmålning komponerad av samme konstnär. Altarskåpets skulpturer samt en skulptur av evangelisten Matteus i kyrkans entré utfördes av Ivar Jonsson. Filip Månsson stod för dekorationsmåleriet. 1946 utförde Olle Hjortzberg målningen "Musik vid himmelens port" över orgellåktaren,

Begravningskapellet ombyggdes 1958 till "lillkyrka" och pryds av ett målat fönster komponerat av Einar Forseth. 1972 fick kyrkan en ny orgel, byggd av Marcussen och Son, som räknas bland Stockholms främsta.

VÄGBESKRIVNING:
Till Matteus kyrka kommer man med T-bana till Odenplan och därefter buss 40 eller 46 till Vanadisvägen. Kyrkans adress är Vanadisvägen 35.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09