Guldbröllopstalet till Jonas Pehrsson & Brita Stina Larsdotter


Guldbröllopstalet


Följande tal skrevs till Jonas Pehrsson och hans hustru
Brita Stina Larsdotters Guldbröllopsdag den 27 oktober 1877
i Staffansbo i Åsbo socken, Östergötlands län.

Originalet innehas av Brita Persson.


Talet i original, sida 1 och sida 2.


Till
Jonas Persson och Brita Christina
Larsdotter i Staffansbo på deras Guld-
Bröllopsdag d. 27 October 1877
Vänligen af
F. C. A.


O, om vi hade tusen munnar
Och tusen tungor till Guds pris
För att den nåd. Han Er förunnar
På så oändligt många vis, -
Wi skulle utaf hjertans grund
Lofsjunga Herren hvarje stund!


Er är han alla dagen nära,
Han styrka vill och stödja Er.
Han vill Er i sitt sköte bära
Så ömt som någon moder kär
Och lägger Han en börda på,
så är ju korset nåd också.


Ack, lofven, prisen Herran, Herran,
Som med sin nåd, sin hjelp, sin tröst
Hos Er vill bo! Han är ej fjerran
Från den, som vill vid Jesu bröst
Få hvila ut från jordens frid
Han finner salig ro och frid.


O, fröjdens barn och barnbarns hjertan
På denna dyra glädjedag
Och tacken Gud, som snärt Er smärtan
Från plågornas och sorgens slag!
Må Herren nu och allan tid
Er gifva glädje, fröjd och frid.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-08-08