Testamente - Jonas Pehrsson & Brita Stina Larsdotter


Testamente


Jonas Pehrsson & Brita Stina Larsdotter


Följande testamente skrev Jonas Pehrsson och hans hustru Brita Stina Larsdotter
den 2 juli 1847 i Staffansbo i Åsbo socken, Östergötlands län.

Originalet innehas av Brita Persson.


Testamentet i original, sida 1 och sida 2.


Testamente

Såsom Allting under Solen är förvanskligheten und-
Erkastad. och ingen ting är Vissare än döden. ack
intet Vissare än Stunden. Så, får vi medan vi
hafver helsan. Och är vid Sundt förnuft härmed
förklara vår Yttersta vilja. Vara den. Att när-
endera av Oss Genom döden aflider dess skyl-
de man ock Arfingar icke skall tillfalla -
det minsta arf i Vårt bo; Utan att det Sam-
ma Orubbat till hörer den efterlefvwande i
Sin tid men Sedan Vi bägge äro aflidna träd-
Da arfingarne å Ömse sidor. hvarthera till
den andel Som Lag utfaster hvilket med
Våra Egenhändiga underskrifter Stadfästes.
Staffansbo i Åsbo Socken den 2ne Julii 1847
Jonas I. P. S. Pehersson Brita Stina B. S. L. D. Larsdotter


Att detta Testamente är af Jonas Pehersson och
hans hustru Brita Stina Larsdotter erkändt ock
underskrifwit med Sundt förnuft ock af fri
vilja! Intygar vi på dess begäran ock på en
Gång närvarande Vittnen

Jo Geijer                                         Sven S. I. S. Johansson
Orgelnist och klockare i Åsbo        i Tubbo
                                                H Johansson
                                                I Friggestorp


Åter till Index över äldre testamenten.

Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-08-08