In English - På Engelska

Vykort 3


Framsida

Original format
Förstorat format


Baksida

Original format
Förstorat format

Vykortet, som är avstämplat i Stockholm den 20 februari år 1903, är skickat av min farfar, Hugo Bergström, till fröken Hulda Hamstedt, Kungsholmsgatan 11 i Stockholm.

Följande text skrev min farfar på vykortet:

Med mången lyckönskning tillönskar jag dig en treflig Huldadag din vän Hugo Bergström.


Fotnot.
Vykortet föreställer "Molins fontän" i Stockholm. Imp. St & C. No. 114.
Kortet är i Eric Wahlströms ägo.
Till nästa vykort Till föregående vykortÅter.


Copyright © Håkan Bergström, granskat 1999-04-07