Breven från Skivfallet

Inledning

I mars månad år 2001 besökte jag för första gången torpet Skivfallet i Forshaga socken. Skivfallet är det torp där min morfars far Ludvig Johansson föddes år 1865. [Karta]  

Vid mitt besök så träffade jag också ägarna till torpet, Vuokko och Allan Sandström. Av dem fick jag senare veta att de hade en bunt gamla brev i sin ägo, som de hittat på Skivfallet. Breven hade fallit ur väggen då de år 1969 renoverade den invändiga panelen vid halltrappan upp mot vinden. Det var totalt 70 stycken brev, daterade mellan åren 1874 - 1894.

Jag fick låna breven och har tagit del av dess mycket intressanta innehåll. På följande sidor finns delar av dess innehåll redovisat.

Fortsätt >>


Min forskning har sedan 2001 fortsatt runt breven, brevskrivarna och de personer som breven var sända till. Resultatet är sammanställt på en CD-skiva som du kan beställa. CD-skivan finns sedan maj månad 2007 tillgänglig i version 3,0.

  • Beställ CD-skivan.


    Åter till Vår Släkthistoria.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-05-22