Breven från Skivfallet


Förstora till originalstorlekFörstora till originalstorlekFörstora till originalstorlekFörstora till originalstorlekFörstora till originalstorlek
Några expempel på de brev som samlingen innehåller.
Klicka på dem för att se dem i naturlig storlek.


Brev och kuvert

Samtliga brev och kuvert i original finns att tillgå på CD-skivan. Här nedan ges en kortare summering av brevens innehåll.


Ludvig Johansson och breven

Håkans morfars far, Ludvig Johansson, skrev inte själv några av dessa brev men han är omnämnd i ett flertal av dem.

Ludvig föddes i ett av husen i nuvarande Skivfallet i Grava socken år 1865 och där bodde han också under sin uppväxt. Under senare delen av 1800-talet tog han, som så många andra från Värmland vid denna tid, tjänst i skogbruket norröver.

Hans morbror Anders Larsson, som var bosatt i Korsnäs utanför Falun och som hade anställning vid Korsnäs Såg, förmedlade troligtvis arbete åt honom. Anders Larsson skriver i sina många brev hem till sin mor Britta, Ludvigs mormor, följande om Ludvig som han kallar "Ludvik".

 

Daterat

Ur brevets innehåll

20 januari 1884  

Hälsar till Ludvig i Åstorp.

 

10 maj 1885

Ludvig bor hos Anders i Korsnäs.

"Ludvig han är på sågen och är hjälpsågare. Det var nog ovant till börja med men nu är han van så att det går bra".

 

11 juli 1886

Anders hälsar till Ludvig som åter är i Alster.

 

2 januari 1887

Anders hälsar till Ludvig i Alster.

 

23 juni 1887

"Det var för svårt med Ludvik som har varitt så plaserad, det har jag inte als best utaf. Han har skulle varitt her i sommar vi har fem lejde karar som sjusterer och stabläger och dem tjener nästan mer en vi. Jag har tenkt många gånger att der skulle han ha varitt. Det är nog annat än att slasa ner oförnöjda bönder."

 

10 juli 1887

"Igår erhöll jag bref från Ludvik, men det samma erhöll jag underrättelse att nu hade helsan, han har nu hört ifrån sig med exsysen, han har nog i år haft ett svårt mötte som har varit så varmt. Jag ser att han skall bli qvar hos bonden till nästa år, i dessa dåliga tider kan det nog vara bra. Men eljest är han för skadlig att gräva ner sin ungdom för en så ringa lön, han är bygd att kunna ta stora penga her  inorden."

 

13 november 1887

"Om något bud kan fås till Ludvik, så helsa att jag venter svar med 20 kr från hans föräldarar, och sedan sjenkor det öfriga."

 

9 mars 1889

"Ludvik han var riktigt dum som ga sig her ifrån, om han har varitt qvar så har han med säkerhet haft sågerplats, nu har han skrivit och vill ha råd hur han skall göra med plas tjest tagning men jag vill ni inte läga mig ut någott vidare när han inte kunde stanna när han var her, han kunde inte som jag tycker fodra bätter behöfde inte tvätt eller lapning."

 

29 juni 1890

"Var snell och helsa Ludvik mycken tack för hans skrivelse. Han skall nog få brev längre fram. Han är envis att trivas när bönderna, men det var svårt att han har varit så skadad. Verst om det inte blir bra för framtiden skada hans som är en så starck kar, han kunde tjena stora pengar her inorden".

 

29 november 1891

"Ludvik är vel nu rest han slutade ner bönderna. Får vel snart höra om han fick bra".

 

18 februari 1892

"Från Ludvik sändes eder en hjertlig helsning. Han är frisk och har nu arbetat på sågen i tre veckor. Han har mycket bra."

 

3 oktober 1892

"Helsa Ludvik mycken tack för hans bref och han frågar om arbet men jag inser då han ät bjuden en så stor lön att han bör stanna qvar"

 

11 juni 1893

"Mycken tack för de muntliga helsningar jag fick från eder med Ludvig, han kåm mig aldeles oventande men lika välkommen. Han kom direkt till mig på brägården. Jag såg honom en bra stund gå framför sågen och inte kände igen honom. Han Han är nog mycket olik sig nu mot sist vi såg varandra. Det var tur att han kån före Pingst. Nu för tillfället är han hjelpsågare istellet för en beväring men ovist om den kåmmer tilbaks men om så blir så är låvat plass i hyfleriett. Så nog får han det bra. Han fick leqvit nu om onsda och då hade han tjenatt 2 kr 25 öre om dagen. Hans kammerat  är lastare. Han tjenar nog mera men jag har bett Ludvik att han inte skall slute sig från sågen, för der kan han få sig en bra plass iframtiden. Både han och hans kamrat bor när mig, dem har hittills visat sig nycktra och stillsamma, så jag finner med lust att hjelpa honom så godt jag kan."

 

23 juli 1893

"Jag får också helsa eder från Ludvik, han har helsan Och har plassen qvar, den får han nog behålla  i år. Han är vist belåten, han har tjenat 2,50 om dagen. Han är mycket snell och slitsam så jag finner mig riktigt trefligt med honom."

 

27 augusti 1893

"Ludvik helsar eder, han är mycket snäll och sjötsam. Han har arbetat varje dag sedan han började ."

 

10 november 1893

"Det blir nog ovist om Ludvik reser hem något till jul men hans kammerat reser så då får ni muntliga helsningar från oss…"

"Ludvik helsar eder att han är frisk. Och han arbetat vart skift sen han började. Han är riktigt skötsam. Och har insatt bra med penga, Fortsätter han på sågen så får han snart sågareplass."

 

22 april 1894

"Får helsa eder från Ludvik, han är nu frisk men förra vickan vart han klen utaf förkylning, han har nu flyttat från oss, idag har vi spisat middag hos honom, han bor riktigt trevligt".

 Breven från barnbarnen Elin och Anna Lindqvist

Elin och Anna bodde med sin mor Anna Lovisa Lindqvist på Tjärhovsgatan 24 i Stockholm. Fadern i familjen hade avlidit och modern och barnen levde under knappa förhålanden. Utdrag ur brevens innehåll redovisas här.

 • Hur Britta var släkt med Elin och Anna Lindqvist. (pdf-format)

  Daterat

  Till

  Från

  Ur brevets innehåll

  8 juni 1888

  Mormor

  Elin Lindqvist

  Hälsar till alla mostrar och kusiner. Ber att någon av kusinerna kommer till dem i Stockholm.
  Jag är åtta år nu.

  1 september 1889

  Mormor

  Anna Lindqvist

  Tackar mormor för det "kärkomna brevet" där mormor berättar att de har hälsan och mår bra. Tackar också för paketet som de fick i somars.
  De har skickat många brev tidigare som visst inte har "gått till Skivfallet fram" för de har inte fått något svar.
  Tackar också för förklädet, "det är det enda mamma har".
  Förra året var Anna sängliggande i 7 månader, men i år har hon varit 2 månader på skollovskoloni på landet, så hon har blivit bättre. Nu går hon i skolan varje dag.
  Mamma har arbete ibland, men ibland inte något alls.
  De betalar 10 kr i hyra i månaden.
  De hälsar ifrån Moster. Hon har varit på besök. Jon är "skral" och "hon undrar om mormor fick porträttet av Anderssons i Hasselbol och moster".
  Mamma frågar efter adressen till morbror Anders. "Det var ledsamt att han blev änkeman".
  "Jag har fyllt 12 år och Elin fyller 10 år i vinter".
  "Om morbror Johans död fick vi höra talas om hos Gunnarssons i våras."
  Hälsar avslutningsvis till mostrar och kusiner.
  Vår adress är Tjärhovsgatan 24.

  10 oktober 18(89)

  Morbror

  Anna Lindqvist

  Beklagar Morbrors sorg.
  "Vi har det så sorgligt här hemma, mamma lider af en väset i halsen och har blivit skuren en gång, hon skall på sjukhuset idag på middagen och opereras och vi hafva ingen som kan ta hand om oss. Mamma har nu gått sjuk sedan september och vi hafva så rysligt smått om pengar, så vi kunna ej betala hyran".
  Vår adress är Lovisa Lindqvist, Tjärhovsgatan 24, 3 tr.

  10 november 1889

  Morbror

  Anna Lindqvist

  "Tack så mycket för de pengar som morbror skickade."
  "Tråkigt att höra att morbror har varit så sjuk"
  "Vill också omtalat att mamma har varit så svårt sjuk, hon har vait på sjukhuset en hel månad och kom hem i onsdags. Hon har varit skuren i halsen flera gånger. Mamma har en sådan yrsel i hufvudet så att hennes minne är alldeles förbi och hon kan ingenting göra. Vi hade det så svårt när vi voro ensamma. Vi fingo mat hos lite hvar".
  Fick brev från Skivfallet för 8 dagar sedan med 5 kronor "till att reda oss lite bättre med".
  "Vi önskar nu att morbror måtte vara bättre nu än när han skrev sist."
  "Mamma köpte kängor igår åt Elin för de fem kronor som hon fick från Skivfallet, mne jag är ändå utan och vi äro skyldiga på hyran 15 kronor, vi undrar så om det är långt härifrån som morbror bor".
  Hälsar slutligen "ifrån mamma och oss alla till Morbror och vår kusin Maria".
  "Vår adress är Tjärhovsgatan 24, 3 tr."

  -

  Mormor
  &
  Morfar

  Ellen

  Anna går går och läser. Går fram i april.
  Anna har också "en plass" där hon är varje dag och hon sover över där också, så Ellen och mamma är ensamna.
  Skulle gärna vara hos Morbror Anders en sommar men det går ju inte när han aldrig svara på våra brev.

  9 maj 1890

  Mormor

  Anna Lindqvist

  "Mamma och jag har varit ganska bra, men syster Elin har varit sjuk. Hon är sned i ryggen och höften så hon går på sjukgymnastik".
  "Vi har haft den så kallade "Ryska snufvan" alla tre, den sjukdommen går överallt, både i Amerika och i Europa".
  Tackar för brevet från mormor.
  "Höll just på att skriva till mormor då jag fick mormors bref, men jag har väntat på några nyheter från morbror."
  "Vi har ännu ingenting hört ifrån honom, hans hushållerska har visst inte rest, men vi vänta vharje dag på att hon skall komma."
  Berättar också om "nattvardsbarnen" som gick fram på Påskdagen i Stockholm. Elin och mamma var i kyrka och såg detta.
  "Vi längta så ryslilgt mycket att få se mormor och kusinerna men det får vi nog aldrig, om inte vi resa när vi blifva stora, så att vi kunna förtjäna mycket pengar".
  De undrar hur de på Skivfallet mår då de inte hört något från dem.
  Vår adress är Tjärhovsgatan 24, 2 tr.

  15 november 1891

  Mormor
  &
  Morfar

  Ellen

  Tackar för det som Mormor skickade i somras. Det var välkommet för de "är utan allt".
  De har skrivit många gånger till morbror Anders men inte hört från honom sedan i Påskas.
  Ellen har fyllt 12 i denna månad.

  11 februari 1894

  Morbror
  &
  Moster

  Elin

  "Tack för brevet som vi fick till jul. Tusen tack för det som fanns däri".
  "Det var mycket roligt att få se morbror och moster. Mamma tyckte att kände igen morbror lite".
  "Vi har hälsan och mår bra"
  De har inte hört något från Mormor på över ett år.
  "Jag går och läser i vinter och i april skall jag gå fram".
  "Jag har hafvit en plats i 2 månader, men genom dödsfall blef jag ledig. Så nu är det så svårt att få något när jag går och läser. Till våren skall det vara en hel drägt å hur skall jag då kunna få något när jag ej har ett öre. Därför om jag torde bedja morbror att få låna en slant, som jag i en framtid kan få betala. Det är ej här som på landet. Här skall man vara sommar klädd i April när man går fram. Och det sall vara nytt allting från det största till den minsta småsak. "
  "Mellan jul och nyår hade vi bref från Skivfallet med Anders Gustafs porträtt.
  "Jag får hälsa från gamla moster Maria, hon är fyllda sina 80 år och hon är mycket skral."
  Mamma ber om en hälsning till Mormor nästa gång Anders skriver.
  Avslutar med hälsning till Morbror & Moster och Fina.  Breven från systerdottern Lovisa Gunnarsson

  De två breven från Brittas systerdotter Lovisa Gunnarson skickades troligen från Hasselbol i Alsters socken, där Lovisa var på tillfälligt besök. Troligen var Hasselbol Lovisas makes fädernegård. Utdrag ur brevens innehåll följer.

 • Hur Britta var släkt med Lovisa Gunnarsson. (pdf-format)

  Daterat

  Till

  Från

  Ur brevets innehåll

  20 (juli) 18(88)

  Moster

  Systerdotter
  Lovisa Gunnarsson

  På besök i Hasselbol med sina 4 barn och sin make.
  Bor egentligen i Stockholm.
  Frågar om Moster vill skicka med något till sin dotter Ann Lovis och hennes barn i Stockholm.
  Hälsar från sig och Mosters syster Maja i Stockholm.

  31 juli 1888

  Moster

  Lovis Gunnarsson

  Kommer att resa tillbaka till Stockholm den 11 augusti.
  Frågar igen om något skall med till Lovis.  Breven från sonen Johan Andersson

  Brittas son Johan flyttade också norrut för att söka arbete i skogsbruket. Han var tidvis anställd vid sågen i Korsnäs men hamnade även längre norrut och var länge bosatt i Jämtland, bl Östersund, Täng och Övsjö. Där druknade han sedermera den 21 oktober 1888. I samlingen finns tre brev som Johan skrivit. Utdrag ur brevens innehåll redovisas här.

 • Hur Britta var släkt med Johan Andersson. (pdf-format)

  Daterat

  Till

  Från

  Ur brevets innehåll

  8 maj 1876

  Föräldrar

  Johan Andersson

  Johan är mycket religiös och är nykterist.
  Frågar om de varit till staden och i så fall hör hur "dom" mår?
  Är nu tillbaka i Östersund, kom den 11 april och fick då arbete med timring av ett stort hus. De är 18 man på bygget. Han vet inte om han kommer att stanna där hela sommaren för det är så dyrt med kost och logi, 9 kr/veckan.
  Det var en stor eldsvåda där för 2 veckor sedan. Det stora timmerhuset och två gårdar till blev "aska".
  Fick nyligen brev från "broder Anders".
  Från "eder lyckliga son".
  Repslagaregatan 214, Östersund.

  9 januari 1887

  Föräldrar

  Johan Andersson

  Johan har slutat i staden och begivit sig ut på landet för vintern.
  Han reste "hit" 14 dagar före jul.
  På Juldagen så åkte de till kyrkan och på annadagen så var det begravning hos den storbonde son han bor hos. Han är också är mycket kyrklig.
  Det är meningen att Johan skall "hugga timmer" men han har ännu bara varit "inne och lagat kjördon".
  Han skall till marknaden i Östersund den 12:e.
  Johan har hört att det är "svårt med förtjänst där hemma" och ville att Gustaf skulle fara hit i sommar men han ville inte. Nu kanske han ångrar sig.
  Johan har skickat respengar
  Kärnåsen, Täng, Jämlands län.

  1 oktober 1888

  Föräldrar

  Johan Andersson

  Johan hade tänkt sig att resa hem i höst men det blir nog inget av för de vill ha honom kvar över vintern där han arbetar men om han lever till nästa höst så skall han åka hem och stanna hemma över vintern.
  Johan mår bra.
  Har inte fått brev från Gustaf på en månad, men då hade han hälsan.
  Fått brev från "Broder Anders" där Anders berättar att hans hustru har varit svårt sjuk och kanske aldrig blir "fulkomligt frisk igen". Anders skrev också att det ligger i Guds händer det som sker. Johan tycker att det är bra att Anders fått insikt om att det är en högre makt som regerar.
  Johan frågar om de fört något från Skivfallet.
  Frågar efter adressen till Lovisa.
  Gellö, Övsjö, Jämtlands län.

  20 december 1888

  Till Johans bror

  Brita Dorotea Nilsdotter

  Skriver och informerar om Johans död genom drunkning den 21 oktober 1888.
  Begravdes den 2 december.
  Gustaf har skrivit hit 2 brev.  Breven från sonen Anders Larsson

  Anders bodde med sin familj i Sandviken i Korsnäs utanför Falun och hade anställning vid Korsnäs Såg. [Karta]   Han var mycket religiös och började i stort sett varje brev med ett större stycke med lovord till Gud.

  I Anders brev finns mycket information om släktens och dess historia. I hans brev finner vi också information om hans mor Brittas syskon och dess barn. För att lättare kunna följa med bland de personer han berättar om se följande antavla över Brittas syskon och syskonbarn.
  Antavla 4
  (pdf-format)

 • Hur Britta var släkt med Anders Larsson. (pdf-format)

  Daterat

  Till

  Ort

  Ur brevets innehåll

  11 januari 1875

  Föräldrar

  Svartskär,
  Vika socken, Falun

  Över 40 grader kallt.
  Haft värk i ett finger.
  Han är troende.
  Anders kommer att resa fem mil bort.
  Hälsar till Johannes ifrån Johan.
  Hälsar till sina syskon.
  Frågar om de fått brev från Lovisa.
  Undrar hur det är med syster Britta.
  Hans föräldrar kunde inte skriva, men Emil hjälper nog till så gå till honom.

  16 mars 1876

  Föräldrar

  Karlsfors, Korsnäs.

  Har ännu ont i benet.
  Har en plats bland de bättre på bruket. Han skall bli vagnslastare. Rekommenderad av inspektorn.
  Var även där i fjol.
  Gustaf och Oskar skall ha det arbete de hade i fiol.
  Hälsa till Skivfallet.

  27 juni 1877

  Föräldrar

  Karlsfors, Korsnäs.

  Brev.
  Berättar som smittkopporna.
  Frågar om de hört från Lovisa.

  24 september 1877

  Föräldrar

  Karlsfors, Korsnäs.

  Medsänder 75 kronor som de ville låna till marken.
  Hälsar till Skivfallet.

  23 oktober 1877

  Föräldrar

  Karlsfors, Korsnäs.

  Frågar om brevet med 75 kr kom fram.
  Fått en planka över ena foten som blev svullen.

  29 juni 1880

  Föräldrar

  Karlsfors, Korsnäs.

  Adresserat till Fru Britta Jansson, Gräsåsfallet, Carlstad, Alster.
  Intog åter sin Lastareplats.
  Skickade dem ett foto av sig.
  Skulle även skicka ett till Skivfallet men brevet blev för tungt så han fick ta ur det. Skall sända det senare.

  20 januari 1884

  Föräldrar

  Sanviken

  Anders adress:
  Gårdsägare Anders Larsson, Sandviken, Korsnäs.
  Adressen till Lovis:
  Stadsträdgårdsgatan 24, 2 tr.
  Svårt för syster Lovis, vars make har gått bort.
  Anders är gift! Hans svärmoder blev änka runt midsommar året innan. Svärmodern bor nära Karlstad.
  Han skall försöka att sända lite pengar till Lovis stöd.

  8 juni 1884

  Moder

  Sanviken

  Adresserat till Fru Britta Jonsdotter.
  Föräldrarna hade skickat över sitt testamente till honom och han skrev tillbaka att det inte var värt något om vittnena dog före dem om det inte var tingfört.
  Broder Johan arbetade där åt honom en månad med att göra färdig övervåningen.
  Nu arbetar Johan i Falun för stadens byggmästare.
  Johan var där igen över pingst och inredde en källare som Anders nyligen grävt.
  Svåger Nils har hälsat på.
  De på Skivfallet har en skuld till Anders på drygt 35 kronor.
  Han har en egen gård och egen skog som han har arbetare i.
  Han hälsar från "oss alla".

  10 maj 1885

  Svärföräldrar

  Sanviken

  Anders är i Gävle på urlastning och har varit där en tid.
  Ludvik är hjälpsågare.

  8 juli 1885

  Föräldrar

  Sanviken

  Han jobbar åter i skogen med "nattsågning".
  Ludvik är hjälpsågare på Korsnäs såg.
  Sin dotter kallar han Fina.
  Sin hustru kallar ha Christin.
  Föräldrarna bor i Mosstorp.
  Hans syster Stina har pojkar.

  23 maj 1886

  Föräldrar

  Sanviken

  Det är någon månad över 18 år sedan han flyttade hemifrån.

  11 juli 1886

  Föräldrar

  Sanviken

  Han ber att de framför en hälsning till Lovis Gunnarsson om de träffar henne.

  10 oktober 1886

  Föräldrar

  Sanviken

  Han bygger på sin fritid en uthusbyggnad som skall inrymma två boningsrum.
  Han har köpt sig en liten jordbit för 530:-.

  2 januari 1887

  Föräldrar

  Sanviken

  Har fått en son Anders Gustaf, född i dec 1886.
  Hälsa till Skivfallet och Ludvik.

  10 februari 1887

  Föräldrar

  Sanviken

  Sonen Anders Gustaf avled

  8 april 1887

  Föräldrar

  Sanviken

  Den 3 april började Anders för 12 sommaren börjat sin gamla anställning på Karlsfors brädgård.
  I Brittas senaste brev berättade de att de skulle flytta.
  Han erbjuder sina föräldrar att om de kom till honom skulle de få "ve och hus till dö dag".

  19 maj 1887

  Föräldrar

  Sanviken

  Rivit sin gamla verdbod och källare och bygtgt ny.
  Frågar hur det är med Ludvig.
  Svåger Emil.
  Berättar om kommande järnvägsbygge mellan Falun och Rättvik.

  23 juni 1887

  Moder

  Sanviken

  Varit magsjuk så att han ville dö.
  Dottern skall börja skolan igen och gå 4 månader.

  10 juli 1887

  Föräldrar

  Sanviken

  Flickan låg sjuk i mässlingen.
  19 år sedan han flyttade hemifrån, 1868.
  Berättar med om järnvägsbygget mellan Falun och Rättvik.

  20 september 1887

  Föräldrar

  Sanviken

  Fina går i söndagsskolan varje söndag.
  Johan har "pojkar".

  13 november 1887

  Föräldrar

  Sanviken

  Sågarna har stått stilla i tre veckor så Anders är utan arbete.
  Fina har börjat att skriva och läsa.

  4 mars 1888

  Föräldrar

  Sanviken

  Christin har varit sjuk i fem veckor. Haft läkare och sjuksyster på hembesök. Hon är bättre och han hoppas att hon får gå upp inom en vecka.

  16 april 1888

  Föräldrar

  Sanviken

  Christin förtfarande sjuk, även fått hosta, fick brlodstörtning och fördes till lasarettet där hon legat några dagar.
  Fina har tandvärk.

  7 juli 1888

  Föräldrar

  Sanviken

  Fina har varit sjuk i tre veckor och legat på sjukhus i Korsnäs. Hon är nästan återställd.
  Christina är alltjämt sjuk.

  4 december 1888

  Moder

  Sanviken

  Christin börja bli något bättre, hon sitter uppe litet. Måste börja att lära sig gå igen.

  16 december 1888

  Moder

  Sanviken

  Fått besked om Johans död.

  23 december 1888

  Moder

  Sanviken

  Fått Johans död bekräftad med brevet från hans husmoder.
  Christin är någorlund så hon kan sitta uppe litet.

  29 januari 1889

  Föräldrar

  Sanviken

  Christin ännu sjuk.
  Sågrana står men kommer igång nästa månad.
  Korsnäs stora såg är fullt igång.
  Har skrivit till Gustaf (Johans son).

  9 mars 1889

  Moder

  Sanviken

  Christin sämre med värk i bröstet.
  Bjöd åter dit föräldrarna och vill att de skall stanna några månader.

  4 april 1889

  Moder

  Sanviken

  Christin avled kl 10 den 4 april 1888.

  14 april 1889

  Moder

  Sanviken

  Christin begravdes den 7 april kl 17.00
  Fina skriver själv i slutet av brevet.

  29 augusti 1889

  Moder

  Sanviken

  Fina går i skolan. Började den 1 augusti.

  13 oktober 1889

  Moder

  Sanviken

  Anders har varit sjuk i Kolik. Fick medicin från sjukhuset och en senapsduk att ha på magen.
  Fina går i skolan.

  14 november 1889

  Moder

  Sanviken

  Anders mår bra igen.
  Fina går i skolan. Hon har lätt för sig med läsning.
  Sågarna skall gå till den 15 december.

  20 december 1889

  Moder

  Sanviken

  Anders är utan arbete men det börjar efter nyår igen.
  Skickar igen 5 kr till Lovis i Stockholm.
  Har en hushållerska från Stockholm som bor kvar till efter jul.

  28 januari 1890

  Föräldrar

  Sanviken

  Anders har varit sjuk sedan jul och sängliggande sedan 3 januari, men är nu på bättringsvägen. Den kallas "Ryska snuvan".
  Sågen börjar igen den 3 februari och Anders har tagit samma plats som förut.
  Fina reser den 1 mars till Stockholm

  15 mars 1890

  Moder

  Sanviken

  Är åter frisk och har börjat att jobba.
  Den 1 april får han ny hushållerska.
  Fina fyller 8 år den 16 mars 1890.
  9 år i maj sedan han gifte sig.

  15 maj 1890

  Moder

  Sanviken

  Anders har sedan Påsk byggt en varanda som nu är klar.
  Fin har fått ett klännin gstyg från en kusin til Christin i USA.
  Christins föräldrar var på besök idag. De har bosatt sig vid Korsnäs.

  29 juni 1890

  Moder

  Sanviken

  Anders resa till Göteborg blev inte av för Fina ville följa med men då blev det för dyrt. Men de var till Romme Exerseplats.
  Fina har sommarlov och håller på att lära sig virka och sticka strumpor.
  Många herifrån har varit hemma i Vermland under midsommar men Anders beslöt att stanna hemma och spara pengar, mycket pga att hans föräldrar har god hälsa. Om de blir sämre reser han nog.
  Har inte hört något från Lovis. Har skrivit till Fru Lundberg att hon skulle helsa på dem.

  3 augusti 1890

  Moder

  Sanviken

  Anders är glad att föräldrarna har hälsan.
  Han skriver vidare: "Det skulle nog bli svårt för eder om ni skulle få en lång sjukdom, som inte har någon utaf edera anhöriga som kan hjelpa eder. Jag kommer som oftast ihåg att det kan nog vara för eder lite mislynt som har upfött så många barn Och nu på Åledrdommen ingen som ni kanstödja eder till".
  Han bjuder åter dem till sig.
  Fina har varit med Anna till hennes hem och fick åka Ångbåt.
  Ander tjänar omkring 3 kr per dag. Han tjänade förra året "elva hundra".
  Fina skall imorgon börja skolan igen, fjärde teminen.

  "5 februari 1891"

  Moder

  Sanviken

  Anders mår bra och han har haft arbete sedan trettondagen. Imorogn skall sågarnas startas.
  Anders har fått brev från Forshaga, Brittas Carl där Carl frågat om arbete men Anders kunde inte rekommendera något åt honom.
  Anders har fått brev från Stockholm, där största flickan har skrivit.

  27 september 1891

  Moder

  Sanviken

  Mår bra.
  Fått brev från Stockholm, från Anna. Hon blir kvar till våren sedan flyttar hon till Anders om Anders så vill.
  Förra söndagen hade Anders besök från en Nämndemansdotter från Alsters sn. "Hennes föräldrar känner ni väl" .

  29 november 1891

  Moder

  Sanviken

  Anders mår bra.
  Fina mår också bra. Hon är ledig från skolan till den 15 februari.
  De är ensamna.
  Fina kokar kaffe, potatis och städar.
  De har det "lugnt både inne och ute". "Ingen mennsiakl störer oss, alt sälskap är aldeles slut som jag förr ha haft".
  Sågarna går ännu och de skall gå ännu i 14 dagar.
  Planderade att resa hem till Jul, men har inte råd. Anders kostat på reparationer på gården och även byggt ett nytt rum till under hösten som kastat nära 300 kronor.
  Fina skriver på slutet:
  "Med några rader får jag helsa farmor att jag har helsan och är nu ensam piga. Dett är nog långsamt men dett går nog . Får nemna att jag har fått mig en en ny kappa med muff och kenger. Får nu sluta med en kär helsning. Fina Larsson."

  18 februari 1892

  Föräldrar

  Sanviken

  "Ledsamt att far är så sjuk".
  Anders och Fina mår bra.
  Fina går i skolan och Anders arbetar på sitt gamla arbete.
  Anna är nu frisk igen, men har varit svårt sjuk.
  Fått brev från Lovis, vilket Anders skickar med. Den minsta flickan går nu och läser och hon ber om att få låna pengar till kläder. Skall betala iframtiden, men Anders vill inte låna ut pengar för han har blivit lurad på sådana lån tidigare.

  28 augusti 1892

  Moder

  Sanviken

  Anders ber om ursäkt om han skriver för ofta. Han vet "efter gammalt" att hans far är "ledsen på min myckna skrifning". Eftersom hans mor har varit så snäll mot honom och fått lida så mycket så kommer han att skriva till henne så länge han orkar.
  Under den gångna sommaren har de varit på "flera lustturer både på jernväg och sjö".
  Ded mår alla bra.
  Fina går i skolan. Hon är "ovanligt snell att läsa" och i höst skall hon "flytta upp i en högre afdelning, så hon får nu gå i sex månader på en gång, men sedan behöver hon inte gå mer en en termin om året.
  Anders hälsar från Fina och från Anna.
  Fina går i skolan för hennes husbonde så de träffas varje dag.

  3 oktober 1892

  Moder

  Sanviken

  Anders mår bra.
  "Efter flyttningen så skall vi bli ensamman å hur länge vet jag inte. Men det blir nog svårt för Fina går i skolan och vi har en stor gris som skall sjötas. Men Anna har lovat att se till oss som oftast. Jag trot jag får en mcyket snell och duglig hustru och det bästa att hon är en upriktig kristen".
  Den första lysningen kommer att ske söndagen den 6 november. 

  26 december 1892

  Moder

  Sanviken

  Anders har fått brev får syster Lovis. Anders svarade och skickade med 5 kronor.
  "Alla mina syskon har till mig, så vitt jag kan förstå, ingen syskonkärlek. Medan Lovis hade det bra så frågade hon inte efter mig. Det var 8 år som jag inte fick en rad. Medan jag lånte svåger Emil penga så skref han ofta. Men nu sedan jag fodrade igen så vart slut med vår släktskap".
  "Lovis hälsade från eder syster. Hon har mistat alla sina barn. Maria dog i januari 1892 i Amerika. Lars Danjel dog nu i förliden månad, så hon har nog ledsamt, hon är nu på Sabatsbergs fattighus, den 14 dennes var hon 79 år."
  Anders har sålt en "byggnadsplass till ett tempel kapell" för 400 kronor.
  "Vi är lifförsäkrade för 4 tusen".
  I brevet från modern: Johans söner är utan arbete.
  Anders förstår detta för när Johans son Gustaf besökte honom så tyckte Anders att det "fattades honom mycket". Ander hjälpte honom med respengar hem men han sa inte ens tack.

  11 juni 1893

  Moder

  Sanviken

  Fina går ännu i slöjdskolan.
  Han erbjuder åter föräldrarna att komma att bo hos sig.

  23 juli 1893

  Moder

  Sanviken

  Fina går i slöjdskolan. Hon har börjat att väva

  27 augusti 1893

  Föräldrar

  Sanviken

  Anna har varit svårt sjuk.
  Fått brev från Lovis och hennes minsta är i en sybehörshandel.
  Hälsning från "syster" hon är nu 80 år gammal.

  4 oktober 1893

  Svärmor

  Korsnäs

  Sonen avled

  10 november 1893

  Föräldrar

  Korsnäs

   "Det blir nog ovist om Ludvik reser hem något till jul men hans kammerat reser så då får ni muntliga helsningar från oss…"

  "Ludvik helsar eder att han är frisk. Och han arbetat vart skift sen han började. Han är riktigt skötsam. Och har insatt bra med penga, Fortsätter han på sågen så får han snart sågareplass."

  15 mars 1894

  Moder

  Sanviken

  Vrickat sig i högra knät.
  Erbjuder föräldrarna att komma och bo hos sig i Sandviken.
  Morbror i Karlstad ligger på sin dödsbädd.

  22 april 1894

  Föräldrar

  Sanviken

  Svårt för syster Britta som blivit änka.


  Åter till Vår Släkthistoria.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-01-08