NÅGOT OM

SLÄKTEN FRÅN BJURERUD

OCH GÅRDEN DEN KOMMER FRÅN

Forts.


[ Inledning ] [ Källor ] [ Det historiska perspektivet ] [ Gården ]
[ Något om släkten från Bjurerud ] [ Kyrkböcker ] [ Släkten från Bjurerud ]KÄLLOR


Sverige har erkänt tidiga uppgifter om sina innevånare, Ett ämbetsverk, Tabellverket, grundades 1749 med uppgift att centralt insamla och bearbeta vissa uppgifter om befolkningen. Uppgifterna kom från domkapitlen som fick dem från sina socknar och församlingar runt om i landet. Dessa uppgifter som fördes i de olika kyrkböckerna är en företeelse långt äldre än Tabellverket. Redan före år 1600 finns anteckningar om dop, dödsfall etc. Kyrkan var också av naturliga skäl tidig med räkenskapsböcker. Först med 1686 års kyrkolag blev det ordning på kyrkobokföringen och därmed kom alla församlingar att så småningom få de för släktforskningen så viktiga böckerna nämligen.

Husförhörslängd
Doplängd
Födelselängd
Vigselbok (längd)
Dödbok
In och utflyttningslängd
Räkenskapsbäcker

Det är inte bara kyrkan som fört böcker över befolkningen. De myndigheter som har haft någon övervakande funktion har också mycket noga dokumenterat detta.Ingenting är alltså nytt under solen. Exempel på sådan dokumentation är följande.

Skattelängder
Mantalslängder
Boskapslängder
Domböcker och protokoll
Jordböcker
Generalmönsterrullor

Av skattelängderna bör nämnas de mäktiga volymer, som upptar namn och summor på de extra uttaxeringar, som följden av freden i Stettin 1570 och Knäred 1613, efter Nordiska sjuårskriget respektive Kalmarkriget. Det var då Sverige fick betala, efter dåtida mått, ofantliga summor till Danmark för att återfå fästningen Älvsborg.

Originalen till här uppräknade handlingar förvaras i allmänhet i landsarkiven. Andra viktiga arkiv är Riksarkivet och Krigsarkivet. De flesta är också mikrofilmade och kan lånas via biblioteken. De böcker som är av intresse för denna framställning förvaras i Landsarkivet i Riksarkivet i Stockholm har också bidragit med värdefull uppgifter.


Nästa avsnitt
-
[ Det historiska perspektivet ]


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-08-21