NÅGOT OM

SLÄKTEN FRÅN BJURERUD

OCH GÅRDEN DEN KOMMER FRÅN

Forts.


[ Inledning ] [ Källor ] [ Det historiska perspektivet ] [ Gården ]
[ Något om släkten från Bjurerud ] [ Kyrkböcker ] [ Släkten från Bjurerud ]KYRKBÖCKER


PRÄSTERNA

Följande fyra sidor visar några exempel ur böcker förda i Alster socken.

Det är troligt att handstilen tillhört följande präster.

1715
Claudius Berg

1752
Johannes Benedicti Wigelius

1795 - 1800
Nils Alsterlind

eller

Benedictus Olavi Wigelius

eller

Pär (Petter) BjörlinBondson från Berg i Fågelvik.
Död 1721.

Klockarson från Sunne.
Död 1795.

Född i Finsnäs 1745, död i armod 1799.
Avsatt pga dryckenskap 1798.


Född 1745. Död 1800.Bondson från Björby, född 1704, död 1820.

[ Här har Arne Ilefors lagt in kopior från Alsters sockens kyrkoböcker; Födelsebok från 1715, Födelsebok från 1752 och Husförhörslängd från 1795 - 1800. Dessa har jag pga dålig kvaliltet inte kunnat lägga in på denna sida. ]


Nästa avsnitt
-
[ Släkten från Bjurerud ]


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-08-29