NÅGOT OM

SLÄKTEN FRÅN BJURERUD

OCH GÅRDEN DEN KOMMER FRÅN

Forts.


[ Inledning ] [ Källor ] [ Det historiska perspektivet ] [ Gården ]
[ Något om släkten från Bjurerud ] [ Kyrkböcker ] [ Släkten från Bjurerud ]SLÄKTEN FRÅN BJURERUD


Jag har på följande sidor försökt visa släktenas gång på Bjurerud. Det är möjligt att det gått att göra på ett enklare och mera överskådligt sätt. Som det nu presenteras är det mer fråga om en renskrift av arbetspapper. Läsaren kommer att finna många brister vad gäller årtal och i vissa fall även namn. Det huvudsakligaste finns dock med. Tanken är att varje gren av släkten skall göra de kompletteringar av sin linje, som är intressanta så "släkttavlan" för var och en blir så fullständig som möjligt.

    Läs och tänk efter! Visst är det fantastiskt!


    Men - kom ihåg:

    YVS MED MÅTTA ÖVER DINA ANOR
    TY ALLA
    ÄRO VI BARN AV ADAM.

Åter till första avsnittet
-
[ Inledning ]


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-08-29