NÅGOT OM

SLÄKTEN FRÅN BJURERUD

OCH GÅRDEN DEN KOMMER FRÅN


Klicka för att förstora

Bjurerud år 19??
Klicka för att förstora!


Texten i detta avsnitt är skriven av Arne Ilefors (* 1936 - † 1999) i hans sammanställning
"Något om SLÄKTEN FRÅN BJURERUD och gården den kommer från"
utgiven i januari 1984.

Hans sammanställning börjar med Inledningen nedan,
därefter innehåller sammanställningen följande avsnitt:

[ Källor ] [ Det historiska perspektivet ] [ Gården ]
[ Något om släkten från Bjurerud ] [ Kyrkböcker ] [ Släkten från Bjurerud ]

Nederst på varje sida finns en länk till nästa avsnitt i hans sammanställning.INLEDNING

Släktforskning är tidskrävande. Redan efter tio generationer kan en individ räkna med att ha över tusen förfäder. Går man ytterligare tre generationer bakåt, d v s tretton generationer har antalet förfäder teoretiskt stigit till det aktningsvärda antalet åttatusenetthundranittiotvå ( 8192 ) stycken.

Jag skriver detta för att alla skall förstå att det som redovisas i det följande är en ytterst smal sträng genom det förgångna.

Lyckliga omständigheter har gjort det relativt lätt att följa de släktled, som bebott och brukat gården Bjurerud i äldre tider. Genom olika dokument har det gått att fastställa ägarlängden från och med år 1580 (ca). Detta är inte något unikt. Det som är unikt är att det är samma släkt som hela tiden bott på gården. Ägarskifte har hela tiden skett från far till son eller far till dotter. Troligen har också skifte mellan syskon vid enstaka tillfälle skett.

Min strävan har varit att komma så långt bakåt i tiden som möjligt. Detta har medfört att framställningen har stora brister beträffande många datum för födslar, giftermål, frånfälle och flyttningar. Mycket mer finns att klarlägga om de enskilda individernas liv och leverne, deras mellanhavande med kyrka och stat t.ex.

Det skulle också vara intressant att veta något om alla de som genom århundrandena fått flytta från Bjurerud. Vad blev det av dem och var finns deras ättlingar? Ser man det hela i ett större sammanhang så är det troligen en avsevärd mängd människor som kan räkna den förste bonden på Bjurerud vi känner, som sin förfader.


Vreta kloster i januari 1984

Arne Ilefors


Nästa avsnitt
-
[
Källor ]


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-08-21