Andersby

i Dannemora socken, Uppsala län
Gården i Andersby 2006


På senvåren 2006 bjöds en av de två fastigheterna i Andersby i Dannemora socken ut till försäljning.
Min syssling Justus Wahlström jr på mäklarfirman Carlsson Ring hade fått uppdraget att sälja fastigheten.

Det hus som skulle säljas i Andersby var med stor sannoliket det hus som tillhört våra gemensamma anfäder med efternamnet Moberg. Familjen moberg bodde där i många generationer från 1600-talet och framåt.

I Andersby föddes gruvdrängen Anders Moberg den 9 maj 1780. Där bodde hans far, gruvarbetaren Eric Moberg, under hela sin levnad. Även hans farfar, hyttmästaren Anders Moberg, och farfars far, gruvdrängen Erik Moberg, bodde i Andersby. Hans farfars farfar Anders Ersson Moberg hade gift sig till Andersby i slutet av 1600-talet, då han ingick äktenskap med pigan Karin Pärsdotter som hade Andersby som fädernegård.

En utförlig beskrvining av gården finns i annonsen från Carlsson Ring nedan.

Annonsen hos Carlsson Ring, maj 2006.

Förstora bilden!   Förstora bilden!   Förstora bilden!
Förstora bilden!   Förstora bilden!   Förstora bilden!
Se alla bilder som togs inför försäljningen


Så här skrev Justus Wahlström till mig senare samma år:

"Jag har på mycket goda gruder antagit att det hus vi sålde åt naturvårdsverket är det Mobergska huset. Antagandet grundar sig för det första på att jag tillsammans med min far Justus i mitten av 1960-talet besökte Andersby och pappa förevisade då detta hus som det Mobergska.

När jag tog in uppdraget var jag inne hos grannen/bonden som även är tillsyningman för hela naturreservatet och hade med Din utredning om Moberg. Hans släkt hade ägt sin gård sedan ungefär 1820 och han hade hört att hans nu avlidna mor hade pratat om Mobergs i hans ungdom.

Det finns bara 2 gårdar i Andersby och den ena var alltså den jag sålde och den andra var den som grannen äger. På goda grunder kan man alltså utgå från att det var vårt släkthus som såldes.

Om sedan byggnaden är den som då fanns är svårt att avgöra. Husets karaktär tyder på att det är uppfört någon gång mellan mitten på 1700-talet och början av 1800-talet. Det är givetvis svårt att avgöra, men är man mycket intresserad och får de nya ägarnas tillåtelse kan man fastställa äldern med dendrokondrologimetoden.

När jag sålde huset var ännu ej avstyckning gjord, så någon avstyckningskarta fanns ännu ej då. Sannolikt är avstyckningen nu klar. Jag bifogar den karta vi hade fått innan försäljningen. Fastigheten såldes för kr 300.000:-. De nya ägarna har fått Dina släktutredningar. "

Kartan över Andersby ängsbackar (pdf)


Förstora bilden!

Andersby på kartan hos Eniro


Dokument om Andersby Ängsbackar.
Beksrivning på Andersby Ängsbackar.
Wikipedia - Om Andersby Ängsbackar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2008-04-21