Torpet Skivfallet

i Forshaga socken, Värmlands länSkivfallet - "Mellanstället"
Foto från mars 2001.


Skivfallstorpen kallades tidigare för Fallbråtarna och även för Åsmossfallen.

Det har funnits tre stycken torp här, varav mellanstället är det enda som finns kvar. Enligt kontrakt från 1830 var Jonas Persson från Norstorp den första torparen här, men han har inte påträffats i husförhörslängden för Skivfallet så troligen har kontraktet ej fullföljts.

Torpet ligger väster om Åsmossen i vid sockenrået mot Alsters socken.


Klicka för att förstora
Kartan visar hur Skivfallet ligger
i förhållande till Forshaga.
Klicka för att förstora!
Klicka för att förstora
Kartan visar hur Skivfallet ligger
i förhållande till gården Ås i Alster.
Klicka för att förstora!


Del ur Ekonomisk karta 1883-1895
"Mellanstället" som ännu finns kvar är torpet som är
makerat på kartan strax till vänster om texten "Skiffallet".


Östra Skivfallet (Jonssonstorpet)

Upptaget på Gammalbråtarnas mark. Torpet låg nordväst om Åsmossen intill Alsters sockenrå. Areal 2-3 har. Lämningar efter raderad murstock, grundstenar efter ladugård och uthus, en raserad källare och en källa samt gamla äppelsträd och syrenbuskar påminner om människorna som levat och verkat här. Åkertegarna är nu planterade med granskog som omsluter den gamla boplatsen.


Skivfallet västra

Låg väster om mellanstället. Stenar efter husgrund och murstock samt lämningar efter en källa i form av nedslagna pålar finns kvar. Diken och tegar efter gammal odling visar att här har varit ett torp. Det växer nu 80-årig granskog på platsen.


Skivfallet (mellanstället)

Klicka för att förstora Foto mars 2001
Klicka för att förstora!Tomtkartan från 1911.
Klicka för att förstora!

Den enda av de tre torpen som finns kvar. Stugan är enplans av "tvåkammartyp" med en liten furstukvist. Allrum med både järnspis och öppen eldstad ligger till vänster innanför entren. Från detta rum leder en liten dörr in till sängkammaren i högra delen av huset. Kvar finns också brunnen vid bäcken.

Torpets ägor består av 2 ha, 96 har och 20 kvadratmeter, enligt karta vid registreringen hos Lantmäteriet från den 2 juni 1911.


Boende på detta torp

1853-1862
Nils Nilsson, f. 1823 från Fågelvik, hans hustru Maria Eriksdotter, f. 1825 från torpet Fåfängerud under Skived. De flyttade till Skivfallet 1853. 1862 flyttade familjen till Alster. De hade fem barn: Anna Lovisa f. 48, Nils Gustaf f. 51, Emil f. 54, Lars Johan f. 58 och Jan August f. 60.

1862-1869
Johan Gustafsson f. 1835 från N:e Ullerud och hans hustru Maria Cajsa Andersdotter f. 1835 från Gräsåsfalla i Alster. Barn: Anders Gustaf f. 60, Vilhelmina f. 62, Ludvig f. 65 och Hilma f. 67.

1870-1915
Emil Gustafsson f 1846 i Nedre Ullerud. Sin broder Johans efterträdare i äktenskapet. Hustru Maria Cajsa Andersdotter. Barn: Lovisa Amalia f. 71, Anna Matilda f. 74, Viktor Emanuel f. 78 och Frida Olivia f. 79.
Emil Gustafsson friköpte Skivfallet 1911 för 600 kronor av Christina Carlsson, Södra Skived.
Klicka för att förstora

Emil och Maja Cajsa.

Köpebrevet från 14 mars 1911.
Ansökan om registrering av köpet hos Lantmäteriet, 1 juni 1911.
Bekräftan på registreringen hos Lantmäteriet, 2 juni 1911.

1915-1919
Bernhard Nilsson. En son är bosatt i Hälsningborg där han har en fotoaffär.

1919-1958
Oskar Kristiansson f. 1881 i Svinhult i Småland gift med Frida f. 1885. Inga barn fanns i äktenskapet men Kristiansson hade en son tidigare som bodde hos makarna i Skivfallet en tid. Kristiansson var den siste som brukade Skivfallet. Han hade 2-3 kor och en häst. Han odlade också grönsaker och potatis samt plockade bär och svamp som han sedan sålde på torget i Karlstad dit han cyklade. Kristiansson högg också kastved åt bönderna i Skived varvid han hade god hjälp av sin hustru Frida. Han var även med på älgjakterna i Skived som drevkarl. Äktenskapet mellan makarna höll dock inte utan hustrun Frida flyttade från Skivfallet på gamla dar och bosatte sig i Deje. Kristiansson bodde ensam kvar tills han flyttade till pensionärsshemmet i Skived. 1964 avled han på vårdhemmet Berg i Skived efter en tids sjukdom.

1958 -
Torpet ägs sedan år 1958 av familjen Sandström i Forshaga.


Familjen Sandström har i ett litet häfte från år 1989 satt samman huvuddelen av ovanstående text som i sin tur är framforskat av Forshaga Hembyggdsförening. De inleder sitt häfte med följande text:

"Forshaga Hembygdsförening och Studeiförbundet Vuxenskolan startade 1978 en studiecirkel med uppgift att inventera gamla torp i Skived. Det stod snart klart att bebyggelsen utanför Skiveds by varit så omfatande att inventeringen skulle ta lång tid i anspråk. Inventerarna fångades av alla de människoöden som rullades upp framför dem och ett slutresultat av inventeringen blev alltmer avlägset.

Torpen med små timmerstugor och lite odlingsbar mark omkring, som de förhoppningsfulla nygifta ungdomarna fick ta upp och bosätta sig på, var ej skiftlagda och ej satta i mantal. När stugorna blev öde och revs eller föll ihop av sig själva blev de glömda och det enda som påminner om dem är rester efter muren samt antydningar om att marken varit odlad. Om inventeringen kommit igång 20 år tidigare, då minnesgoda personer kunnat berätta om torpen, stugorna och människorna omkring dem hade mycket kunnat räddas från glömska.

Även som inventeringen efter mer än 10 års arbete fortfarande ger nya uppgifter och infallsviklar har studiecirkeln beslutat att sammaställa hittillsvarande studieresultat.

Det är ur detta material "Torp och torpminnen i Forshagabygd" som vi har gjort ett litet utdrag ur om just vårt "torp".

Vuokko och Allan Sandström"


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-02-26