Erics first letter


The original of Erics first letter.


Åland on July 5, 1808

I wish my parents all luck

I will now send some words to my dear parents and will let you know my current condition. it is by God wholesome and good until today and I hope that these few words will find you in the same condition. That will please me very much. Now I will tell you about the trip between Grisslehamn and Enköping. We marched for eight days. There we went to sea on June 9 and sailed to Finland. When we, in the morning on the 2lst, were to land, we met the Russians. We had to march towards them but it passed, by God, tolerably good. But we couldn't beat them and go to Åbo castle, although it wasn't more than a few kilometers. The Russians suffered casualties. In our Company one was shot dead and one was hurt. Then we sailed to Åland. When, on July 1st, we landed at Färsund, we marched about 20 kilometers. There we stayed in the parish Hammarlanda and Nafsby hamlet. No more to tell this time but one thousand fond greetings from me to my dear brother and all my friends. I am and will be my dear parents' most obedient son until my death.

I will now ask you if you will send me an answer as fast as you can. You shall send the letter to the chief of the first Battalion, Wrangel, Upplands lst Battalions 2nd Company, No 9 Eric Brun.

The same text in Swedish


Åland den 5 juli 1808

Mina Hulda föräldrar önskar jag alt godt

Jag vil i korthet afsända några få ord til mina kiära föräldrar, hvarigenom jag vil låta eder veta mit nu för tiden hvarande tilstånd. att Dåd är gudilåf hälsosamt och bra til hvarande Dag och stund och jag önskar at Desa få ord måtte träfa eder hvid sama tilstånd. Dåd skulle hvara min största fängnad och nu hvil Jag beräta för eder om resa,emillan Grislehamn och enköping masjera hvi i 8 dagar. Där steg hvi til siös. Den 9 Juni sedan säglade hvi Där ifrån til finland. Då vi om morgonen D 21 skulä lanstiga möte os rysen. Då hvi som hastigast måstä masjera mot honom men Dåd jäk Gudilåf någorlunda bra men at hvi intit nåde på honom at hvi kunde koma til åbo fäst än hvi intet hade mer än en fjärdingsväg dit men dåd jäk myket åt rysen men utaf hvårt kompani blef en Död skuten och en bläserad. Sådan säglade hvi til ålan. Då vi Den 1 julli lansteg vid färsund sådan masjerad vi nära 2 mill. Där blef vi inkvarterade uti en soken som heter hammarlanda och nafsby by. Inga nyhetter at beräta för Dena gången utan ettusendefalt Kiär hälsning ifrån mig til mina hulda föräldrar och min Kiära bror och ala bekanta. Jag är och förblifvär mina Hulda föräldrars Lydigastä son til min Död

Nu vil Jag be eder om ni vil gifva mig svar med ded snarastä uttan skriften säter ni til bataljong siäfen baron wrangel uplnns första battalion 2 compani No 9 Erich Brun
Back to Eric Wahlströms Letters.

Back to Our Family History.


Copyright © Håkan Bergström, Latest update 2000-02-07