Erics second letter


The original of Erics second letter.


My dear parents are always well.
The Lord will be your consolation.
Now I will briefly send a few lines to my dear parents and my dear brother and I will let you know my present Condition. And that it is by God, well and wholesome until today and I'll hope that these lines will find you in the same Condition. That will be my greatest happiness. I will now tell you that all my friends are on the cannon launches and no one is left but the sick ones. I have been sickguard for five weeks and I had 9 hurt.......... but now I think....... with that and when I'm leaving from here I will be placed on the canon launches. And now I'll let my dear brother know that Frans Flink was inprisoned on Åland during the winter, where most of the company was inprisoned. Among the men that left Rasbo there is no one, exept one and myself, left. No more news to tell for this time. A thousand greetings from me to my dear parents and my dear brother and all my friends. I am and will always be my dear parents' most obedient son until my death.
Erick Walström
Nortelge City on June 14th 1809 in Skuttunge
Don't write me any answer until I write the next time.

In faster and earlier distress
Than I can recall Mr. Johan Larsson


A song I now will sing about our young life that
many nowadays, that many nowadays are losing in war

2nd vers
God help us young men that are awake we are all counted,
we are all counted, what shall we do.

3rd vers
If it now should happen that we shall go out in the war we shall not be afraid,
we shall not be afraid, our Swedish King will march first.

4th vers
When the Russian bullets are coming, God knows if we'll be born,
if we walk in the world, if we can walk like the water streams around a stone.

5th vers
The rich won't for their countrv fight, the poor must
go, the poor must go and for gunpowder and bullets stand.

The same text in Swedish


Mina hulda föräldrar må altid väl
Heren vare eder tröst
Nu vil jag i korthet afsända några få rader til mina hulda föräldrar och min kära Bror varigenom jag vil låta eder veta mit nuförtiden varande tilstånd at dät är gudilåf got och hälsosamt intil varande dag och dato och jag önskar at dåsa få rader mate träfa eder vid sama tilstånd dåd skule vara min största fängnad nu vil jag beräta för eder.at åla mina kamrater äro på kanonsluparna dät är intet flera kvar bara de som äro siuka jag har varit siukvakt en tid uti 5 vekior då hade jag 9 skad men nu tror jag med dät och nu så snart jag komer härifrån så komer jag på kanonsluparna och nu vil jag låta dig min kära Broder veta at frans flink är fången han blevfången på ålan i vintras där stora delar utaf första kompani blefvo kvar fångna utaf de som jäk ut ifrån rasbo äro intet mer än en kvar til mig inga nyheter at beräta för dåna gången utan ettusendefalt Kär hälsning ifrån mig til mina hulda föräldrar och min kära Bror och åla bekanta Jag är och förblifver altid mina Hulda föräldrars Lydiga son til min Död
Erick Walström
Nortelge stad Dän 14 juni 1809 i Skuttunge Skrif mig intet svar för än jag skrifver nästa gång

För hastigare och tidigare nöd än
jag kan åberopa Herr Joh Larsson


En visa vil jag sjunga alt om vårt unga lif
som mången nu för tiden som mången nu för tiden får såta til i Kri

2 vers
gud nåd os arma gosar som äro vakna til
vi äro åla reknade vi äro åla reknade vad skal vi ta os til

3 vers
om dät så skule hända at vi skal ut i Kri dät bör vi intet rädas för dät bör
vi inte rädas för vår Svänska kung går för

4 vers
när rysens kulor koma gud vet om vi blir til i verden
får vi vandra i verden får vi vandra som vaten omkring sten

5 vers
de rika vilja inte för fosterlandet stri de fatiga gosar månde gå
de fatiga gosar månde gå för krut och kulor sta
Back to Eric Wahlströms Letters.

Back to Our Family History.


Copyright © Håkan Bergström, Latest update 2000-02-07