The ballad


The original of the ballad.


Now I'm leaving from here
with a free sense and will God let me
my lifetime have. I will always remember that but who
is responsible for me going, him
I will teach manners if I once again
will return to my dear country.

2nd vers
I'm my parents' most trustful and I'm now
leaving in an evil and hard time
Take us oh God, from mutually fights and tyranny
For the hand of peace to water and labour, help us oh God
to fight and stand on our side.

3rd vers
In Sweden I want to travel around. If I
can't do that, I have gone out for nothing, You
will hear that, a fellow like me both mirthful
and good You shall hear it every night
that I'm not regretting anything though I'm walking away.

4th vers
Noted are we 25 who in guard shall stand
but I hope anyway to come back if God will
give me my life. Couldn't God take care of his
friend on earth? I who am a good father and makes
every christian happy.

5th vers
Poor I am and that You know and therefore
I must go That my poor soul should
be upset But nice rich God in heaven looks
down on his friend praying and doing his duties.

6th vers
Poverty and misary it is in the country. Envy hate
and much trouble like us and ourselves can find.
Yes envy crying there He inside is and making
many troublesome things that we can help
and will we God honor.

7th vers
The writing is in many ways here in Sweden
He who has money enough there are many.
But the King's order many obeyed.
That the-poor man' child first must go with
little food and shall suffer much.

8th vers
While meeting and deciding that it was the poorest
that should go against the enemy maybe one time
they shall be the greatest Yes, if we remember our great
God and not us plant the children
like He also have written in his book.

Eric Walström 1809

The same text in Swedish

Ja nu så reser jag här i från
mäd et frimodigt sine och låter gud mig
livstiden få nog har jag dät i mine men vem
som skulden at jag skul gå ut honom
skal jag lära veta hut om jag en gång
skul koma hem i mit land och froma

2 vers
Jag mina föräldrar hulda och blid som jag
nu skal frånfara i en så ond och faselig tid
tag os o gud til vara för inbördes kvi och tyrani
för feredens hand til vaten och lön hielp os o gud
sot strida och ståt upå vår sida

3 vers
Svergi så vil jag resa omkring om ej jag dät
finge göra men ut har gåt för ingenting dät
skal ni nog få höra en gosä är jag båd munter
och snäl Dät skal ni få höra var enda kväl
at jag är intet ånger fast jag skal bort gånga

4 vers
Upskrefven är vi 25 som skal i vakten bliva
men jag hopas ändå at koma igen om gud mig
lifvet vil gifva ty skulä intet gud försörga sin
vän upå jorda mig som är en hulder fader och jör
var kristen glader

5 vers
fatig är jag och dät vet ni väl och därför måst
jag gånga de tängta at min fatiga siäl skule
bli stad i vånda men milde rike gud i himelen ser
och så neder upå sin vän vi och trolit
beder och jör hans förmanar föder

6 vers
fatigdom och uselhet är uti landet inä avund
hat och mycken förträt som vi och sielfva fine ja
avund gråter där han ine är och på föl
ger många svårliga besvär som vi kuna umbära
och vi vil gud rät ära

7 vers
Skrifningen sker på många sät här uti Sveriges
rike vem som har pängar nog får hon råd sådanna
fins mång lika Kungens förordning lyde ej
så at sote mans barn först skulä gå för
en liten föda och kan få lida möda

8 vers
Emedan de träffade sig där upå at de och var de sämste
som skule mot våra finder gå men en gång
kan bli de främste ja om vi ihog koma dän stora
gud och ej os planterade barnen som hon och haver
gifvit och i sin bok inskrivet

Eric Walström 1809
Back to Eric Wahlströms Letters.

Back to Our Family History.


Copyright © Håkan Bergström, Latest update 2000-02-07