Aste Hassel

Aste
Juli 1998.


Aste föddes den 17 april 1934 i föräldrahemmet på Bruksgatan i Björneborg, Värmlands län. Han var tredje barnet till järnverks-
arbetaren och smeden Karl Hassel och hans hustru Viola Lindqvist.

1941 byggde hans föräldrar sig ett eget hus på Logetorps ägor i södra delen av Björneborg. Fastigheten fick beteckningen Skogen 1:172 och postadressen dit var Box 702.

Samma år, 1941, började Aste skolan i Björneborg. Han gick i skolan i 7 år och avslutade sin skolgång år 1948.

Följande år, 1949, arbetade han som springpojke i Konsum i Björneborg.

Åren 1950 till 1954 gick han som bagarlärling vid Bokvists bageri i Björneborg.

1954 gjorde han sin värnplikt vid Karlsborgs Luftvärns Regemente, LV1, och följande år, 1955, började han vid Björneborgs Järnverk. Där arbetade han till år 1957.

1957 flyttade han till Kungsgatan 45 i Kristinehamn i och med att han fick anställning som smärglare och resemontör vid KaMeVa, Kristinehamns Mekaniska Verkstad. Där arbetade han till år 1993 då han gick i förtidspension.

Han gifte sig den 31 oktober 1959 i Kristinehamns kyrka med hårfrisörskan Berit Persson från Kristinehamn.

Familjen bosatte sig detta år på Västra Ringvägen 15B i Kristinehamn i en lägenhet om två rum och kök. I slutet på 1960-talet flyttade de till en lägenhet på tre rum och kök i porten bredvid, Västra Ringvägen 15A. Där kom de att bo till år 1971.

1971 flyttade familjen till Tallundsvägen 16 i Kristinehamn och 1992 vidare till Sannagatan 58 i samma stad.

Där bodde han också till sin död den 15 oktober 2016. Han avled i hemmet i en ålder av 82 år.

Begravningsakten skedde den 10 november 2016 i Ljusets Kapell i Kristnehamn. Aste ligger begravd i minneslunden vid Kristinehamns kyrka.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-06-06