Gösta Persson

Foto taget i Boden
den 18 november 1934.

Gösta föddes den 5 februari 1914 i en av stugorna i västra gården i Ärja i Åkers socken, Södermanlands län. Han var tredje barnet till Oskar Persson och hans hustru Ellen Björklund. Han döptes till Knut Gösta.

Den 12 november 1916 flyttade han med familjen vidare till Forsa i samma socken, där hans far fick tjänst vid Forsa såg. Den bostad de hade är numera, år 2000, ombyggt till kontor åt Åkers Sågverks AB.

I Forsa bodde de till den 9 februari 1923, då de flyttade vidare till gården Mariehov i Mariefred, Södermanlands län. Där bodde de i Tivoligårdens statsäga, Gripsholm 121. De bodde i bägge flyglarna och fadern hade då tjänst som Livförsäkringsagent. Den 1 november 1925 flyttade de vidare till "40-Gården" i Mariefred, nuvarande Djurgårdsgatan 22. Där bodde de till den 10 oktober 1927, då de flyttade vidare till "Lilla Torget" i Mariefred.

De lämnade Mariefred den 13 mars 1929 och flyttade till Kristinehamn, Värmlands län. Där flyttade de in i en lägenhet ovanpå Göran Anderssons Speceriaffär på dåvarande Kvarngatan 1, nuvarande Norra Staketgatan 1. Där bodde de i ca 6 månader. Mellan åren 1930 - 1934 var familjen bosatta i en lägenhet på Björklundsgatan nr ?. Samma år, 1934, flyttade de till adressen Solbacken i Kristinehamn.

När Gösta hade slutat skolan blev han lärling på August Palms skomakeri i Kristinehamn. Brodern Sven var lärling i ett annat skomakeri i Kristinehamn

År 1933, 19 år gammal, gjorde han lumpen som menig No 420 KG Persson, vid infanteriet i Boden. Där inträffade en händelse som kom att påverka honom i resten av hans liv. Vid en övning under vintermånaderna var det så kallt att han en natt fick håret fastfruset i tältduken. I sviterna av denna händelse fick han värk i huvudet och blev hemskickad till Kristinehamn för operation och vård. Han återvända aldrig till Boden för att avsluta sin värnplikt. Efter denna händelse hade han till och från värk i huvudet i resten av sitt liv.

Samma år, 1933, träffade han också sin blivande hustru, den då 15-åriga Brita Anderdahl. Hon hjälpte då och då till i Aronssons Bageributik i Kristinehamn, som drevs av hans syster Esters och hennes man Hans Pettersson. Gösta och Brita började med tiden att sällskapa.

Göstas sällskap med Brita Anderdahl tog slut i början av 1938 och Brita flyttade till Stockholm. Efter en kort tid i Stockholm flyttade hon dock tillbaka till Kristinehamn och de började åter sällskapa.

Pingstdagen samma år, den 26 maj 1938, gifte sig Brita och Gösta i Kristinehamns Prästgård. Efter vigseln flyttade Brita till Gösta på adressen Almsäter 11 Villastaden i Kristinehamn.

Senare samma år, den 2 september 1938 föddes, deras dotter Berit.

Gösta drev vid denna tid ett skomakeri tillsammans med sin bror Sven i Villastaden på adressen Adelsparretorget i Kristinehamn.

När Andra Världskriget bröt ut år 1939 han inkallad till det militära som skomakare. Han återkom till Boden och arbetade i regementets skomakeri. Senare ändrades hans arbetsuppgifter och han fick en tjänst där han åkte runt i landet för att förbereda ankomsten av sitt regemente.

När kriget var slut år 1945, kom Gösta hem och öppnade då ett eget skomakeri på Kungsgatan 45 och dit flyttade då även familjen. Skomakeriet drevs i ett hus på gården och familjen bodde i en lägenhet i gathuset.

Åren efter kriget hade han två anställda i sitt skomakeri. En av de anställda fick tuberkulos och smittade även Gösta. Han blev därför inlagd på sanatorium i Arvika tills han tillfrisknat. Under denna tid drev Brita skomakeriet vidare.

Gösta.
19??.

I efterdyningarna av kriget och pga problem med personalen fick Gösta svårt att driva Skomakeriet vidare och lade därför ner verksamheten år 1957. Han fick därefter anställning som ortopedskomakare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, dit han också flyttade den 26 september 1957. Han bosatte sig i Masthuggs församling. Brita och dottern Berit stannade dock kvar på Kungsgatan 45 i Kristinehamn. Gösta och Brita skilde sig senare, år 1961.

När sjukhuset i Uddevalla några år senare skulle öppna en egen ortoped så fick han erbjudande om att följa med dit och att få en chefposition, vilket han accepterade. Han flyttade från Örgryte församling i Göteborg till Uddevalla den 8 februari 1963. Genom sjukhusets försorg fick han en lägenhet på Sunnanvindsvägen 10. Sin tjänst på ortopeden på Uddevalla sjukhus innehade han till sin pension.

Gösta bodde i lägenheten Sunnanvindsvägen 10 i Uddevalla till sin död, den 15 oktober 1989. Han var då 75 år gammal. Gösta ligger begravd i Minneslunden vid Kristinehamns kyrka.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-05-07