Lars Andersson

Lars föddes den 28 februari 1810 i en av backstugorna på Hasselmarken i Visnums-Kils socken, Värmlands län. Hans föräldrar var backstugesittaren och skräddaren Anders Eliasson och hans hustru Maria Larsdotter.

I unga år avled hans sju år äldre syster Anna och Lars växte upp som enda barnet i familjen. 1825 avled hans moder Maria. Lars var då femton år gammal. I kyrböckerna för denna tid är det noterat att hans far Anders var "ofärdig" vilket säkert innebar att han fick ta ett stort ansvar för sin far när modern gått bort. De bodde då alltjämt i en backstuga på Hasselmarkens ägor.

Följande år, 1826, flyttade Lars från fadern i backstugan och fick tjänst som dräng hos Anders Olsson på gården Isnäset Södra i samma socken. Där stannade han till följande år, 1827, då han fick tjänst som dräng hos Carl Nilsson på gården Ternkärret, också det i Visnums-Kils socken. Där stannade han i två år. År 1829 hade han tjänst som dräng på gården Brobyn i samma socken.

Den 21 augusti 1831 lystes det till äktenskap mellan Lars och pigan Cajsa Persdotter från Västergården i samma socken. Senare på hösten gifte de sig. Efter vigseln flyttade Cajsa till Lars i Brobyn där även hon fick tjänst som piga. De bodde kvar på Brobyn fram till år 1833.

Detta år, år 1833, flyttade de till gården Munketorp i samma socken, där de fick tjänst som dräng och piga hos torparen Olof Svensson. I Munketorp stannade de i två år och år 1835 flyttade de tillbaka till Brobyn, där de fick tjänst hos Carl Jansson.

Två år senare, år 1837, flyttade de in i en backstuga på Hasselmarken ägor. I backstugan kom han att bo i resten av sitt liv.

Familjen levde nog ett ganska fattigt liv vilket också visar sig i kyrkböckerna i början av 1840-talet. Där är det noterat att både Lars och hans hustru Cajsa fick bidrag genom "fattigmedel". År 1846 är det noterat att familjen fick "fattigmedel åt barnen". Detta pågick under ca 10 år framöver.

Den 7 september 1852 avled Lars i backstugan på Hasslemarkens ägor i en ålder av 42 år.


Ättlingar till Lars Andersson & Cajsa Persdotter.

Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-01-01