Cajsa Persdotter

Hon föddes den 27 juni 1812 på gården Kronkärra i Södra Råda socken, Skaraborgs län. Hennes föräldrar var inhyses Peter Olsson och hans hustru Margareta Bengtsdotter.

Enligt kyrkböckerna i Södra Råda socken flyttade familjen till Visnums socken år 1816.

1822 flyttade hon med sin mor och två syskon från Mosserud i Visnums-Kils socken till att noteras som Fattighjon utan fast hemvist.

1825 flyttade hon från modern och till gården Smedskärr i samma socken. Hon är där noterad som "Flickan Cajsa Persdr". Året därpå, 1826, flyttade hon vidare till Nynäs i samma socken. I Nynäs var hom endast en kort tid.

År 1827 flyttade hon till gården Hyllerud Carlstorp i Visnums-Kils socken, Värmlands län. Hon var då 15 år gammal och antecknades som "Flickan Caisa Persdotter".

Följande år, 1828, fick hon tjänst som piga hos soldaten Olof Kärrman i soldattorpet på gården Kärr i samma socken. Där stannade hon till följande år då hon åter flyttade till gården Nynäs i samma socken. Där tjänade hon som piga i ett år, till år 1830, då hon den 5 december flyttade till Västergården i samma socken, för att tjäna piga hos torparen Måns Månsson.

Följande år, den 21 augusti den 1831 lystes det till äktenskap för Cajsa och Lars Andersson i Brobyn i samma socken. Senare på hösten gifte de sig. I samband med sitt äktenskap flyttade hon till sin make på gården Brobyn, där hon då också fick tjänst som piga. De bodde de kvar på Brobyn fram till år 1833.

Detta år, år 1833, flyttade de till gården Munketorp i samma socken, där de fick tjänst som dräng och piga hos torparen Olof Svensson. I Munketorp stannade de i två år och år 1835 flyttade de tillbaka till Brobyn, där de fick tjänst hos Carl Jansson.

Två år senare, år 1837, fick de tillgång till en backstuga på Hasselmarken dit de flyttade. I backstugan kom hon att bo i resten av sitt liv.

Familjen levde nog ett ganska fattigt liv vilket också visar sig i kyrkböckerna i början av 1840-talet. Där är det noterat att både Lars och hans hustru Cajsa får bidrag genom "fattigmedel". År 1846 är det noterat att familjen fick "fattigmedel åt barnen". Detta pågick under ca 10 år framöver.

I september månad år 1852 blev hon änka då maken Lars avled, endast 42 år gammal.

Den 21 augusti år 1855 födde hon sitt tionde barn, den oäkta dottern Stina. Familjen bestod då av henne själv och fem barn och de bodde kvar i backstugan fram till år 1856. Detta år lämnade hon backstugan och flyttade in till fattigstugan också den på Hasselmarkens ägor. Följande år avled äldsta dottern Anna Kajsa.

Hon bodde kvar i fattigstugan till omkring år 1875. Därefter är hon noterad som "Inhyses änkan" på Hasselmarkens ägor. Under 1880-talet var hon fortfarande skriven på Hasselmarken men bodde i Björneborg, Visnums socken, Värmlands län. Där bodde hon till sin död den 19 oktober 1887, 65 år gammal.


Barn:
 • Maria Greta, * 23 mars 1832, Visnums-Kil.
 • Anders Peter, * 26 januari 1835, Visnums-Kil. † 18 januari 1844, Visnums-Kil.
 • Lars, * 27 maj 1838, Visnums-Kil. † 19 mars 1846, Visnums-Kil. 1)
 • Olof, * 27 maj 1838, Visnums-Kil. † 10 april 1844, Visnums-Kil. 1)
 • Carl Johan, * 25 maj 1841, Visnums-Kil. † 18 april 1844, Visnums-Kil.
 • Johannes, * 10 juli 1843, Visnums-Kil.
 • Carl, * 27 juni 1845, Visnums-Kil.
 • Anna Kajsa, * 28 december 1847, Visnums-Kil. † 27 december 1857, Visnums-Kil.
 • Johanna, * 3 mars 1850, Visnums-Kil.
 • Stina, * 21 augusti 1855, Visnums-Kil. 2)

  1) Tvillingar.
  2) Oäkta barn, fött efter makens död.


  Ättlingar till Lars Andersson & Cajsa Persdotter.

  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2013-09-24