Anders Eliasson

Anders föddes den 17 juli 1772 på gården Justorp i Visnums-Kils socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Elias Larsson och hans hustru Annika Månsdotter.

I kyrkböckerna för perioden 1775 - 1781 är det noterat att Anders var "ofärdig". Denna notering finns med till och från i kyrkböckerna under hela hans levnad. Ibland används ordet "bräcklig".

Anders bodde ännu hemma i Justorp vid fadern död år 1791. Modern hade gått bort redan elva år tidigare och fadern hade gift om sig med Greta Persdotter.

Året efter faderns död flyttade Anders från Justorp. Vart han flyttade är inte känt men följande år, 1793, bodde han på gården Berg hos Petter Olofsson där det är noterat att han är "skräddare". Han bodde kvar i Berg till år 1798 då han flyttade till Hasselmarken och en backstuga på bonden Sven Jonsson gård där han framöver bodde som "inhyses skräddaren".

Den 19 december 1802 gifte han sig med pigan Maria Larsdotter från Baggerud i samma socken. Efter vigseln flyttade Maria till Anders i backstugan på Hasselmarken.

Att Anders var skräddare är noterat fram till år 1810, därefter finns inga mer noteringar om detta. År 1810 var han 38 år gammal .

År 1825 avled hans hustru och Anders blev änkling.

Senare samma år, den 11 december 1825, gifte han om sig med pigan Lena Gustafsdotter från Baggerud i samma socken. Anders var då 53 år gammal och hans nya hustru 32 år. Lysningarna hade skett den 13, 20 och 27 november och de vigdes av Anders Melén. Hans hustru Lena var född 1793 i Amnehärads socken, Skaraborgs län.

Sju år senare avled Anders den 26 oktober 1832, endast 60 år gammal. Detta år är det även antecknat i kyrkboken att han var fattighjon och "halt och ofärdig". Av denna notering kan man gissa att hans "ofärdighet" troligtvis var någon skada på benen eller foten. Han avled av "Bröstsjuka" och begravdes den 4 november.

Hans andra hustru Lena levde kvar på Hasselmarkens ägor i många år och flyttade senare också ihop med avskedade soldaten Lars Häll år 1841. Lars var född 1768, alltså 25 år äldre än Lena. De flyttade år 1848 vidare till Södra Råda socken, Skaraborgs län. Hennes vidare leverne är inte känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2013-09-17