Peter Olsson

Peter föddes den 12 september 1761 på gården Blåhalla i Visnums-Kils socken, Värmlands län. Hans föräldrar var Bonden Olof Andersson och hans hustru Maria Andersdotter.

När han var 11 år gammal, år 1772, avled hans far. Han mor gifte senare om sig år 1774.

Han fick tidigt ta tjänst som dräng på andra gårdar. År 1775, i en ålder av 14 år, lämnade han hemmet för att arbeta som dräng. Det är inte känt på vilka gårdar han arbetade på.

Hans leverne mellan 1775 och 1809 är inte känt.

År 1809 utflyttade han från Kristinehamns stad, Värmlands län, tillbaka till sin födelsesocken Visnums-Kil. Han är då enkling och noterad som "Afsk. Volontairen vid Armeens Flott". Namnet på hans första hustru är inte känt.

Väl hemma igen, flyttade han in på fädernegården Blåhalla, som alltjämt brukades av hans mor och hans styvfar. Petter fick arbeta som dräng på gården.

Den 23 mars 1810, gifte han om sig med pigan Margareta Bengtsdotter från gården Hyllerud i samma socken.

Efter vigseln flyttade de samman på gården Hyllerud. Där föddes också deras första gemensamma barn, dottern Maria 1810. Följande år, 1811, flyttade de till Södra Råda socken, Skaraborgs län, som inhyses på gården Kronkärra.

År 1816 flyttade familjen från Södra Råda socken till grannsocknen Visnum i Värmlands län.

Familjen har inte kunnat återfinnas varken i Södra Råda, Visnums eller Visnums-Kils socknar under de kommande åren, varför deras öden under några år inte är kända.

De fick år 1817 ytterligare ett barn, sonen Olof, som enligt uppgift i senare kyrkböckerna skall ha varit född i Visnum-kils socken, Värmlands län.

I kyrkböckerna återkommer familjen år 1822 då hans hustru är noterad som enka och som boende i Visnum-Kils socken, Värmlands län. Peter hade alltså avlidit men något dödsdatum har inte kunnat återfinnas i kyrböckerna.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2013-09-10