Margareta Bengtsdotter

Margareta föddes år 1783 på gården Hyllerud (Höllerud) i Visnum-Kils socken, Värmlands län. Hennes födelse finns inte noterad i födelseboken så datum då hon föddes är inte känt. Hennes föräldrar var bonden Bengt Olofsson och hans hustru Katarina Ferdinandsdotter.

När hon var sex år gammal, 1789, avled hennes mor och hennes far blev lämnad ensam med sex barn. I husförhörslängden för perioden 1781-1790 är det noterat att hon och hennes yngsta syster Britta flyttat. Kanske fick de utackorderas för att fadern inte kunde ta hand om de yngsta barnen. Vart hon flyttat är ännu inte känt.

År 1796 bodde hon åter hos sin far på gården Hylleryd, som nu också hade gift om sig.

Hyllerud bestod vid denna tid av tre gårdar och år 1800 flyttade hon in till granngården för att tjäna som piga hos bonden Bengt Svensson. Hos honom stannade hon till 1802 då hon flyttade vidare till gården Hovmanstorp i samma socken för att tjäna som piga.

I Hovmanstorp stannade hon i ett år och flyttade sedan tillbaka till Bengt Svensson i Hyllerud. Enligt en notering i husförsörslängden så skulle hon sedan år 1803 ha flyttat vidare till gården Ed i samma socken men där finns hon inte noterad. Möjligen kan hon endast varit där en kortare period och sedan än en gång återvänt till Hyllerud och Bengt Svenssons gård.

När hon den 23 mars 1810, gifte sig med drängen och enkemannen Peter Olsson från gården Blåhalla i samma socken, var hon alltjämt piga hos Bengt Svensson i Hyllerud.

Efter vigseln flyttade de samman på gården Hyllerud. Där föddes också deras första barn, dottern Maria 1810. Följande år, 1811, flyttade de till Södra Råda socken, Skaraborgs län, som inhyses på gården Kronkärra.

År 1816 flyttade familjen från Södra Råda socken till grannsocknen Visnum i Värmlands län.

Familjen har inte kunnat återfinnas i Visnums socken under de kommande åren, varför deras öden under några år inte är kända.

De fick år 1817 ytterligare ett barn, sonen Olof, som enligt uppgift i senare kyrkböckerna skall ha varit född i Visnum-kils socken, Värmlands län.

Margareta återfinns inte i kyrkböckerna förrän år 1822, då i Visnum-Kils socken, Värmlands län, där hon bodde som enka och fattighjon med sina barn, Maria, Cajsa och Olof. Hon skall enligt husförhörsboken varit inflyttad från Mosserud i samma socken. I Mosserud har dock familjen inte kunnat hittas under föregående år.

År 1825 flyttade hon och sonen Olof till Jonsbol V:a Bruk i Visnums socken, Värmlands län, och år 1827 vidare till Prästgården i samma socken. Dottern Cajsa flyttade samma år till Smedkärr i samma socken. Dottern Maria hade flyttat till Husbacka 1823.

När de flyttade från Prästgården år 1828, flyttade de åt två olika håll, sonen Olof till Gisslegården och Margareta till Husbacka, båda gårdarna i Visnums socken, Värmlands län.

I Husbacka stannade hon till år 1830, då hon flyttade vidare till Säby i Visnums socken, Värmlands län.

Året därpå, 1831 var hon skriven som fattighjon på Sundhems ägor i Visnums socken. Det finns inga fler noteringar i kyrkbäckerna om henne varken i Visnums, Visnums-Kils eller Södra Råda socknar, Varför hennes vidare öden är okända.

Hon avled någon gång efter år 1831. Hon har inte kunnat återfinnas i kyrkböckerna efter år 1831.


Barn:
  • Maja, * 15 september 1810, Visnums-Kil.
  • Cajsa, * 27 juni 1812, Södra Råda.
  • Olof, * 1817, trol. i Visnum-Kil.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2013-09-10