Elias Larsson

Elias föddes den 22 februari 1736 i Brobyn i Visnums-Kils socken, Värmlands län. Hans föräldrar var Lars Ingwallson och hans hustru Ingrid Hallorsdotter.

Han växte upp i Brobyn och bodde där fram till år 1756 då han som 20-åring flyttade, troligtvis för att ta tjänst som dräng,

Fyra år senare, 1760, flyttade han till gården Justorp i samma socken. Detta var i samband med sitt giftermål den 7 december 1760 med pigan Annika Månsdotter. Morgongåvorna var 30 lod silver.

Annika hade det senaste året varit piga på Lars fädernegård Brobyn i samma socken. Gården brukades då av Lars äldsta bror, Ingwall Larsson. Även Elias hade då varit hemma i fädernegården för en kort tid.

I Justorp bodde även makans föräldrar. Under åren 1768 - 1774 delades gården upp på två gårdar. Annikas far stod kvar som ägare till den ena och Elias och Annika fick ägandet över den andra gården. Han kom han att bo i Justorp i resten av sitt liv.

Efter nära 20 års äktenskap avled hans hustru i juni månad år 1780. Något år senare gifte han om sig med Greta Pärsdotter, född 1736. Elias och Greta fick inga gemensamma barn.

Den 6 januari 1791 avled Elias i en ålder av 55 år. Han avled i "Hetsig feber" på gården Justorp som han då brukat i drygt 30 år.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-14