Lars Jansson Ersfelt-Guttberg-Djupfeldt

Lars föddes den 23 juli 1738 troligen i soldattorpet Ersbol i Rudskoga socken, Värmlands län. Hans föräldrar var soldaten Johan Ersfelt och hans hustru Britta Pärsdotter.

Redan 1754, som 17-åring, blev han uttagen som soldat i Närke-Värmlands regemente, Kristinehamns Kompanie, 1:a korpralskapet, och blev tilldelad soldattorpet nr 27 Ersbohl i Rudskoga socken. Detta var samma soldattorp som hans fader haft och som han var född i. Enligt Generalmönsterrullan från år 1767 får vi senare veta att Lars då hade brunt hår och var 2 alnar och 20 tum lång, dvs 1 meter och 41 cm. I och med att han tog värvning och flyttade in i soldattorpet fick han också tilläggsnamnet "Ersfelt".

Omkring år 1757 så gifte han sig med Kjerstin Jonsdotter.

Den 29 juni 1777 flyttade han från soldattorpet i Ersbol, numera kallat Eriksbol, till soldattorpet nr 45, Västra Guttbol i samma socken. Där fick han namnet Lars Jansson Guttberg. I Generalmönsterrullan från år 1780 står det att Lars "har warit med under kriget i Pommern under Sprengportsson ……. med honom och vidare ……..". Här står det också att han var 5 fot och 10 tum lång. (175 cm).

Den 1 april 1781 befordrades han till "Corpral No 1". I och med det flyttade familjen från Västra Guttbol och till korpralbostaden Djupdalen nr 1, i grannsoknen Södra Råda.

I Generalmönsterrullan för första korpralskapet år 1785 är det noterat för soldattorp nr 1 Djupdalen, "Corporal Lars Carlsson Djupfeldt dött d. 17 Marti 1781, samma år d. 1 Apr. ifrån No 45 hitflyttad Lars Jansson dödt d. 20 November 1784 och d.22 därpå följande december ifrån soldattorpet No. 159 hitflyttad till Corpral Sven Zachrisson Djupfeldt, född i Wärmland".

Lars avled alltså i soldattorpet Djupdalen i Södra Råda socken den 20 november 1784. Han var endast 42 år gammal och avled av "Hetsig feber". Han begravdes den 28 november.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2014-08-06