Kjerstin Jonsdotter

Kerstin föddes år 1725. Exakt datum och var hon föddes är ännu inte känt.

I mitten av 1750-talet gifte hon sig med soldaten Lars Jansson Ersfelt från soldattorpet Ersbol i Rudskoga socken, Värmlands län.

År 1777 flyttade familjen från soldattorpet i Ersbol, numera kallat Eriksbol, till soldattorpet nr 45, Västra Gottbol i samma socken. Där bodde de fram till år 1781 då maken befordrades till Korpral och familjen fick flytta in i korpralbostaden Djupdalen No 1 i samma socken.

I november månad år 1784 avled hennes make och hon blev änka. Hennes vidare öden är ej kända.


Barn:
  • Petter, * 16 april 1758, Rudskoga.
  • Maria, * 22 mars 1764, Rudskoga.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-10-31