Olof Andersson

Olof föddes år 1732 i Visnums-Kils socken, Värmlands län.

Den 26 december 1757 gifte han sig på gården Blåhalla i Visnum-Kils socken med Maria Andersdotter. Han gav sin hustru 15 lod silver i morgongåvor.

I samband med giftermålet flyttade han  också till sin hustru på hennes fädernegård Blåhalla, där hon ännu bodde hos sina föräldrar, bonden Anders Persson och Inga Halfvarsdotter. Under första delen av 1760-talet tog de sedan över bruket av gården.

Olof brukade gården Blåhalla till sin död den 5 april 1772. Han var då endast 40 år gammal. Han avled av "hetsig feber". I Husförhörslängden är han noterad som "afsomnad".


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-09-07