Maria Andersdotter

Maria föddes år 1730, troligen på gården Blåhalla i Visnums-Kils socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var Bonden Anders Persson och hans hustru Inga Halfvarsdotter.

Den 26 december 1757 gifte han sig på gården Blåhalla i Visnum-Kils socken drängen Olof Andersson. I samband med giftermålet flyttade Olof till Maria, som ännu bodde hos sina föräldrar på fädernegården Blåhalla. Under första delen av 1760-talet tog de sedan över bruket av gården.

I april månad år 1772 avled maken och hon blev änka. Hon var då havande med deras sista barn, dottern Ingrid som föddes några veckor efter makens död.

Två år senare, den 9 oktober 1774, gifte hon om sig med änklingen Lars Andersson, född 1724. Efter bröllopet flyttade även Lars in till Blåhalla. Med sig hade han då två barn från sitt tidigare äktenskap, Kjerstin, född 1754 och Lars, född 1769.

Gården övertogs senare under 1800-talets första år av deras gemensamma son Carl Larsson och hans hustru.

Maria och hennes make Lars bodde kvar på gården Blåhalla i resten av sina liv. Enligt kyrkboken i Visnums-Kils socken då avled bägge samma dag, den 16 februari 1815. Lars skall enligt noteringen ha avlidit först. Båda avled av "Ålderdom". Maria var vid sin död 85 år gammal.


Barn med Olof Andersson:
 • Anders, * 3 oktober 1757, Visnums-Kil.
 • Olof "Olle", * 6 juni 1759, Visnums-Kil.
 • Peter, * 12 september 1761, Visnums-Kil.
 • Olof, * 1764, Visnums-Kil.
 • Jonas, * 1768, Visnums-Kil.
 • Maria, * 1770, Visnums-Kil.
 • Ingrid, * 26 maj 1772, Visnums-Kil.

  Barn med Lars Andersson:
 • Carl, * 10 mars 1775, Visnums-Kil.
 • Britta, * 1 mars 1779, Visnums-Kil.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2013-10-01