Johanna Andersdotter

Johanna föddes den 23 februari 1833 i ett torp på Högbergs ägor i Karlskoga socken, Örebro län. Hennes föräldrar var torparen och dagkarlen Anders Andersson och hans hustru Cajsa Olsdotter. Hon var deras nionde barn och modern var 45 år gammal vid hennes födelse.

Tidigt blev båda hennes föräldrarna sjuka och i kyrkböckerna för åren 1836 - 1840 är det noterat att hennes far var "Sjuklig" och hennes mor "Dålig". Fadern hade också förlorat möjligheten att driva torpet och de levde då som "Inhyses" på Högbergs ägor. Johanna var vid denna tid endast tre år gammal. I hemmet bodde också den fyra år äldre systern Maria Lisa som med stor sannolikhet fick dra ett stort lass för att få hemmet att fungera.

I december 1842 avled hennes far, Johanna var då nio år gammal. Hennes mor var alltjämt noterad som "dålig". Modern, systern och Johanna bodde ännu kvar som inhyses på Högbergs ägor. Från och med år 1846 är det noterat att Johanna var "Fånig".

År 1861 bodde hon fortfarande kvar på Högbergs ägor och var noterad som "Fattighjon no.181".

År 1866 födde hon sitt första barn, sonen Erik. Erik är noterad såsom "oäkta" och avled kort efter födelsen.

Från år 1871 tituleras Johanna som "mamsell".

Den 15 maj 1873 föddes hennes andra barn, dottern Sofia Wilhelmina. Inte heller namnet på detta barns fader är känt, utan dotterns noterades också som "oäkta". Johanna var då 40 år gammal.

Hon bodde såsom mamsell och fattighjon i Högberg fram till år 1890. Under hela tiden från år 1846 är det noterat att hon var "fånig".

I och med att dottern Sofia flyttade år 1890 så lämnade även Johanna Högberg. Hon flyttade följande år, 1891, till Bredgården i samma socken där hon fick plats som "Försörjningshjon".

Hon bodde kvar i Bredgården i Karlskoga socken till sin död den 12 februari 1898. Hon var då 64 år gammal och avled av " Astma och bronckite".


Barn:
  • Erik, * 15/10 1866, Högbergs ägor, Karlskoga (T). † ca 1867, Högbergs ägor, Karlskoga (T). 1)
  • Sofia Wilhelmina, * 15 maj 1873, Högbergs ägor, Karlskoga (T). 1)
    1) oäkta


    Ättlingar till Johanna Andersdotter.

    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-01-01