Anders Andersson

Anders föddes den 19 juni 1774 på Lerängen i Karlskoga socken, Örebro län. Hans föräldrar var Anders Jordansson och hans hustru Catharina Olsdotter.

Familjen bodde i Lerängen till år 1786 då de är strukna ur Husförhörsboken. Ingen notering om vart de flyttade finns.

Omkring år 1810 gifte han sig med Catarina (Cajsa) Olsdotter från Lilla Strömtorps ägor i samma socken. Efter bröllopet flyttade han till sin hustru i dennes fädernehem i den undantagsstuga på Lilla Strömtorps ägor som hon bodde i tillsammans med sina föräldrar och hennes syster.

Anders var vid denna tid hyttarbetare och hade troligen anställning i någon av de hyttor som låg vid Lilla Strömtorp, strax utanför Degerfors.

År 1818 flyttade de från undantagsstugan på Lilla Strömtorps ägor till sitt nya hem, ett torp på Högbergs ägor i samma socken. Där kom han att bo i resten av sin levnad.

Från år 1821 är det noterat att han var "Ängsvakt", vilket han var till i början av 1830-talet då han övergick till att bli torpare. Under denna period finns även noteringar att han var "dagkarl", vilket var helt naturligt för en torpare som säkert gjorde dagsverken hos bonden vars mark han bodde på.

Mot slutet av 1830-talet noteras det att han var "sjuklig". Detta medförde troligtvis att han inte orkade med torparlivet utan lämnade detta. Han noterades istället såsom "inhyses". Även hans hustru är noterad såsom "dålig".

Den 16 december 1842 avled Anders i sitt torp på Högbergs ägor. Han var då 58 år gammal. I kyrkböckerna är det även noterat att han varit både "Hyttdräng och Masmästare".


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-08-08