Catarina (Cajsa) Olsdotter

Cajsa föddes den 22 mars 1789 på Lilla Strömtorps ägor i Karlskoga socken, Örebro län. Hennes föräldrar var Olof Andersson och hans hustru Maria Jönsdotter. Familjen bodde i en undantagsstuga på Lilla Strömtorps ägor.

Redan i tidig ålder fick hon ta hand om sina föräldrar. I kyrkböckerna som börjar år 1811 är det noterat att fadern var "ofärdig" och modern "sjuklig" och att Cajsa "sköter föräldrarna".

Vid samma tid gifte hon sig med hyttarbetaren Anders Andersson. Efter giftermålet flyttade Anders in till Cajsa i den undantagsstuga på Lilla Strömtorps ägor som hon bebodde med sina föräldrar och sin två år äldre syster Maria.

År 1818 flyttade de från undantagsstugan på Lilla Strömtorps ägor till sitt nya hem, ett torp på Högbergs ägor i samma socken. Där kom hon att bo i resten av sin levnad.

Mot slutet av 1830-talet noteras det att hon var "dålig". Inte heller hennes make var helt frisk utan noterades som "sjuklig". Vid denna tid hade familjen det säkert mycket fattigt då hennes make sedan många år lämnat hyttarbetet, varit "ängsvakt" under några år, därefter torpare och sedan även lämnat torpet och familjen levde nu som "inhyses" på Högbergs ägor.

I december år 1842 avled hennes make Anders i torpet på Högbergs ägor. Cajsa bodde kvar och fick hjälp av de två hemmavarande barnen, döttrarna Maja Lisa, 13 år och Johanna, 9 år.

Sex år senare, år 1848, flyttade dottern Maja Lisa hemifrån och kvar hos modern bodde då endast dottern Johanna, som noterades såsom "fånig".

Tidigt följande år, den 8 januari 1849 avled Cajsa, 59 år gammal.


Barn:
 • Jan Gustaf, * 13 januari 1812, Karlskoga. † ca 1813, Karlskoga.
 • Jonas Petter, * 6 februari 1815, Karlskoga.
 • Anna, * 9 juli 1817, Karlskoga. † 1823, Karlskoga.
 • Anders, * 9 juli 1817, Karlskoga.
 • Maria, * 28 augusti 1820, Karlskoga. † 1822, Karlskoga.
 • Stina Cajsa, * 5 juli 1823, Karlskoga. † 16 november 1834, Karlskoga.
 • Anna Lisa, * 7 juni 1827, Karlskoga. † 17 augusti 1829, Karlskoga.
 • Maria Lisa, * 21 december 1829, Karlskoga.
 • Johanna, * 23 februari 1833, Karlskoga.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-08-08