Anders Jordansson

Anders föddes år 1741, troligen på gården Lerängen i Karlskoga socken, Örebro län. Hans föräldrar var bonden Jordan Andersson och hans hustru Brita .........

År 1757 bodde han med sina föräldrar och syskon på gården Lerängen i Karlskoga socken.

År 1769 hade han tagit över faderns gård och var då även gift med Catharina Olsdotter. Hans far hade avlidit men modern bodde ännu kvar på gården. Även hustruns far, Olof Nilsson, bodde hos dem i Lerängen.

Familjen bodde i Lerängen till år 1787 då de fick lämna Lerängen. Från år 1788 var de skrivna som inhyses på Gräsholmens ägor i samma socken. Med till Gräsholmen flyttade två av deras fem barn, döttrarna Maria och Stina.

Anders bodde som inhyses på Gräsholmens ägor till sin död den 20 april 1804. Han var då 63 år gammal och avled av ”Gickt”. Han begravdes den 29 april 1804.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-07-25