Catharina Olsdotter

Catharina föddes den 19 september 1742 i Karlskoga socken, Örebro län, troligen på gården Lund. Hennes föräldrar var Olof Nilsson och hans hustru Maria Ersdotter.

År 1769 var hon gift med bonden Anders Jordansson och hon bodde med sin familj på gården Lerängen i Karlskoga socken, Örebro län, vilken maken ärvt efter sin fader Jordan Andersson. Där bodde också hennes fader som var änkling och svärmodern Maria som var änka.

Familjen bodde i Lerängen till år 1787 då de fick lämna Lerängen. Från år 1788 var de skrivna som inhyses på Gräsholmens ägor i samma socken. Med till Gräsholmen flyttade två av deras fem barn, döttrarna Maria och Stina.

I april månad år 1804 blev hon änka då maken avled, 63 år gammal.

Catharina finns noterad som inhyses änka på Gräsholmens ägor till år 1805. Hennes vidare leverne är inte känt.


Barn:
  • Anders, * 19 juni 1774, Lerängen, Karlskoga (T).
  • Nils, * 1775, Lerängen, Karlskoga (T).
  • Olof, * 1777, Lerängen, Karlskoga (T).
  • Maria, * 1780, Lerängen, Karlskoga (T).
  • Stina, * 1782, Lerängen, Karlskoga (T).


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-07-25