Olof Andersson

Olof föddes den 5 april 1753 på gården Nyböle i Karlskoga socken, Örebro län. Hans föräldrar var Anders Andersson och hans hustru Carin Olsdotter.

Han gifte sig i början av 1780-talet med Maria Jonsdotter och de bodde i en av undantagsstugorna på Lilla Strömtorps ägor i samma socken.

Från år 1806 är det noterat att han var "ofärdig" och från år 1811 att hans hustru var "sjuklig". De båda togs om hand av dottern Catarina enligt notering i kyrkböckerna. När dottern gifte sig omkring 1811 så flyttade även hennes make Anders Andersson till deras hem.

Olofs andra dotter Maria bodde även hon hemma under denna tid. Hon gifte sig omkring år 1816 med Petter Larsson och även han flyttade in till stugan.

År 1818 lämnade dottern Catarina och hennes familj stugan och flyttade till Högbergs ägor i samma socken. Dottern Maria och hennes familj bodde kvar och skötte om föräldrarna.

År 1819 blev han änkling då hustrun avled efter många års sjukdom.

Olof bodde kvar hos dottern Maria och hennes familj till sin död år 1823.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-07-23