Britta Ersdotter

Hon föddes den 26 juni 1771 i Stenkvista socken, Södermanlands län.

År 1795 var hon piga hos bonden Per Persson i Mellangården i Husby By i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län. Följande år, 1796, tjänade hon piga hos bonden Lars Larsson på gården Vreta i samma socken. Där tjänade hon som piga till sitt giftermål år 1798.

Den 11 november lystes det till äktenskap med Klensmeden och änkemannen Lars Fredrik Utterberg, från torpet Vändesborg på Husby ägor i samma socken. De vigdes den 26 december samma år. I och med vigseln så flyttade Britta till Lars Fredrik i Vändesborg.

I december 1819 avled hennes make Lars Fredrik och hon blev änka.

År 1821 bodde hon ännu kvar på Husby ägor i Husby-Rekarne socken, i den stuga som då kallades för "Utterbergsstugan". Om detta var samma hus som de tidigare bebott är ännu ej känt.

Under den kommande 5 års perioden, 1821 - 1825 är det också noterat att hon levde "Af fattigvård". Alla barnen, förutom Gustav, bodde fortfarande hemma.

Före år 1827 hade alla barnen flyttat från stugan och Britta bodde ensam kvar. Hon bodde i "Utterbergsstugan" på Husby ägor i Husby-Rekarne socken till sin död, den 27 februari 1831, 59 år gammal.


Barn:
  • Lars, * 22 augusti 1800, Husby-Rekarne.
  • Anna Brita, * 15 mars 1804, Husby-Rekarne.
  • Gustaf, * 2 februari 1807, Husby-Rekarne.
  • Christina Catharina, * 9 februari 1810, Husby-Rekarne.
  • Erik, * 24 april 1815, Husby-Rekarne.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-05-25