Anders Sandahl

Han föddes den 28 februari 1772 i Forshems socken, Skaraborgs län. Hans föräldrar var rusthållaren Sven Persson och hans hustru Lisa Svensdotter.

Han gifte sig den 25 april 1810 i Sandhems socken, Jönköpings län, med jungfru Eva Michaël. Båda bodde då i grannsocknen Härja, Jönköpings län. De hade tidigare samma år inlyttat till Härja socken, där de bodde på gården Bäckäckra, som var prästgård.

Där bodde de till år 1817 då han fick tjänst som komminister i Grevbäcks socken i Skaraborgs län.

År 1827 fick han tjänst som kyrkoherde i Bottnaryds socken, Skaraborgs län. Familjen bosatte sig i prästgården i Bottnaryds socken.

När han avled den 3 juni 1834 på Prästgården i Bottnarys socken, var han 62 år och 3 månader gammal. Dom hade då fått sju barn tillsammans som var i åldrarna 6-24 år. Han hustru kom att bo kvar i prästgården till omkring 1838. Något datum för begravningen är inte noterat i kyrkböckerna men det är noterat att han avled av "Bröstfeber".


Ur Skara stifts Herdaminnen - Komministrar i Bottnaryds pastorat.

"14. Anders Sandahl, son af Rusth. Sven Persson och Lisa Svensd:r, f. i Forsshem den 28 febr. 1772; blef stud i Ups. 1795; prestv. 1798; kommin. i Sandhem 1810; dito i Grefbäck 1817; kyrkoh. i Bottnaryd 1827. Död d. 3 juni 1834. - War som student en kort tid militär och något vidlyftig. Som äldre fattig.
Gift 1810 m. Eva Michaël, f. 1785 död 1851, d:r af serganten Sam. Joachim M. och Greta Larsdotter.
Barn: Marg. Elisabet f. 1810, g. m. lantbr. Carl Ax. Blomberg. Matilda Aug. f. 1812, ogift. Henrika Sofia f. 1814, g. m. handlaren Hagberg på Oroust. Carl Gustaf f. 1816 handelsbiträde på Oroust. Amalia Maria f. 1818, ogift. Anders Simeon f. 1824, handlande i Sätra. Sam. Joachim f. 1828, handlande i Göteborg."


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-08-15