Ingrid Hallorsdotter

Ingrid föddes år 1691. Det är inte känt var hon föddes.

Under 1720-talets första år gifte hon sig med Lars Ingwallson. De var senare bosatta på gården Brobyn i Visnums-Kils socken, Värmlands län.

Hon är också anmoder till grundaren av Broströms Rederier.

I mars månad 1749 avled hennes make Lars och hon blev änka. Hon bodde kvar i Brobyn efter makens död. Gården togs då över av äldsta sonen Ingwall Larsson och hans hustru Maria Månsdotter.

Hennes liv och leverne efter år 1760 är ännu ej känt.


Barn:
 • Ingwall, * 13 juni 1725, Visnums-Kil. † 3 juni 1800, Visnums-Kil. 1) 2)
 • Lars, * 1728, Visnums-Kil.
 • Stina, födelsedata ännu ej känt.
 • Elias, * 22 februari 1736, Visnums-Kil.

  Om hon fött fler barn är ännu inte känt.

  1) Sonen Ingwalls gravsten vid Visnmuns-Kils kyrka.
  2) Ingwalls son Lars tog sig namnet Broström och blev bl a hamnfogde i Kristinehamn. Se vidare information om släkten Broström i Kristinehamn.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-10-28