Ingwall .........

Föddes omkring 1650 och återfinns i källorna under senare hälften av 1600-talet som bonde och ägare till en gård i Brobyn, Visnums-Kils socken, Värmlands län.

Hustru och barnantal okända.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-10-28