Måns Eriksson

Måns föddes år 1711. Det är inte känt exakt när eller var han föddes.

Den 26 december 1734 gifte han sig med pigan Maria Hansdotter. Båda var då bosatta på gården Justorp i Visnums-Kils socken, Värmlands län.

Under åren 1768 - 1774 delades gården upp på två gårdar. Måns stod kvar som ägare till den ena och dottern Annika Månsdotter och hennes man Elias Larsson fick ägande över den andra gården.

I april månad 1774 blev han änkling då hustrun avled 60 år gammal. Måns bodde kvar på gården som senare togs över av dottern Maria och hennes man Anders Jansson.

Måns bodde kvar på gården i Justorp till sin död den 21 september 1783, 72 år gammal. Han dog "af ålderdom".


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-17