Jonas Bengtsson

Han föddes år 1655. Det är inte känt var han föddes.

Han gifte sig med Marit Andersdotter.

År 1685 var de bosatta på gården Medskogen i Vinsums-Kils socken, Värmlands län.

Han avled år 1716 troligen i Medskogen i Vinsums-Kils socken, Värmlands län.


Not. Info från Carin Widén, Kristinehamn.

Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2012-01-31