Jordan Andersson

Jordan föddes år 1704, troligen på gården Lerängen i Karlskoga socken, Örebro län. Hans föräldrar var troligen bonden Anders Jordansson och hans hustru.

År 1757 bodde han med sin hustru Brita ......... och sina barn på gården Lerängen i Karlskoga socken, som han också brukade.

Han brukade gården till sin död, den 3 maj 1763, 58 år gammal. Han avled av "Håll" och begravdes den 12 maj.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-02-16