Anders Jordansson

Det är inte känt när och var Anders föddes. Troligt är dock att han föddes på gården Lerängen i Karlskoga socken, Örebro län och att hans far var bonden Jordan Arvidsson. Namnet på hans mor är inte känt.

Enligt mantalslängderna för Karlskoga socken, Örebro län, så vet vi att Anders Jordansson ägde gården Lerängen i Karlskoga socken från år 1699 och till efter år 1713.

Det är därför troligt att han var far till Jordan Andersson som senare på 1700-talet ägde och brukade gården Lerängen.

Vem hans hustru var är inte känt, ej heller hans vidare öden. Troligt är att han avled på gården Lerängen under första delen av 1700-talet.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-02-16