Jordan Arvidsson

Det är inte känt när och var Jordan föddes. Enligt mantalslängderna för Karlskoga socken, Örebro län så vet vi att Jordan Arvidsson ägde gården Lerängen i Karlskoga socken mellan åren 1671 och 1698.

Det är därför troligt att han var far till Anders Jordansson som ägde Lerängen från år 1699.

Vem hans hustru var är inte känt ej heller hans vidare öden. Troligt är att han avled på gården Lerängen under första delen av 1700-talet.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-02-17