.........

Namnet på Jordan Arvidssons hustru är inte känt.

Hon bodde med sin make på gården Lerängen i Karlskoga socken, Örebro län.


Barn:
  • Anders, * 16??, trol. Karlskoga (T).
  • Brita, * 16??, ?.
  • Arvid. * 16??, ?.

    Om hon fött fler barn är inte känt.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-07-17