Olof Nilsson

Olof föddes år 1708, troligen i Karlskoga socken, Örebro län.

Olof var gift med Maria Ersdotter.

År 1769 var han redan änkling och bodde hos sin dotter Catharina och henne make, bonden Anders Jordansson, på deras gård Lerängen i Karlskoga socken, Örebro län.

Han bodde hos sin dotter i Lerängen till sin död, den 28 december 1776, 68 år gammal. Han avled av "Ålderdomsbräcklighet" och begravdes den 5 januari 1777.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-07-25