Jonas Jonsson

Inte mycket är ännu känt om Jonas liv.

Han var gift med Sigrid Jönsdotter. År 1758 bodde han och familjen på gården Skogkärr i Karlskoga socken, Örebro län.

Om hans vidare liv och leverne är ännu inget känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-14