Olof ......

När eller var Olof föddes är inte känt.

Han var gift med Karin .......

Han bodde i Östmarks by till efter år 1749.

Han avled före år 1741, men det är inte känt var, troligt är dock att han avled i Östmarks by i Fryksände socken.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2011-01-04