Marit .........

När och var Marit föddes är ännu inte känt.

Hon var gift med torparen Anders Olofsson Moilainen och de bodde på torpet Runnsjön i Fryksände socken, Värmlands län.

Någon gång mellan åren 1711 - 1716 blev hon änka då maken avled.

Hon avled efter år 1716 troligen i Fryksände socken.


Barn:
 • Olof, * 1681, Fryksände.

  Hon hade också döttrar vars namn ej är kända.  Kommentar:
 • Efter information bl a från Jarl Ericssons bok "Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga....".
 • Carl Axel Gottlunds dagboksanteckningar om Runnsjön från år 1821.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-10-02