Påvel Oinoinen

Inte mycket är känt on Påvel. Han föddes i Rautalampi i Finland på 1500-talet.

Han var gift med ...... Eriksdotter.

De flyttade senare till gården Ivantjärn i Ockelbo socken, Gävleborgs län.

Om hans vidare liv är inget känt.Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-06-22